logo bloedsuiker
    januari 2017
Loop niet door met een depressie

Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op een depressie. Of dit komt door de diabetes zelf of door de ziektelast die het hebben van diabetes met zich meebrengt, is niet bekend. Wel is bekend dat mensen met diabetes die depressief zijn, minder goed in staat zijn hun diabetes goed te regelen en dit kan weer negatieve gevolgen hebben voor de diabetesinstelling.

Taboe
Hoe eerder u start, hoe beter en sneller het resultaat Een depressie kan erin sluipen waardoor sommige mensen niet opmerken dat ze depressief zijn. Ook heerst er nog steeds een taboe rondom depressief zijn. Dit is jammer omdat er veel te doen is aan depressieve - en somberheidsklachten. Hoe eerder u hiermee start, hoe beter en sneller het resultaat.

Online hulp
Er zijn meerdere zelfhulpprogramma’s voor mensen die kampen met een depressie Depressieve gevoelens kunt u bespreken met uw huisarts. Hij of zij kan samen met u bepalen of het zinvol is om in gesprek te gaan met een psycholoog. Vindt u deze stap te groot dan is het ook mogelijk om online hulp in te schakelen. Er zijn meerdere zelfhulpprogramma’s voor mensen die kampen met een depressie, burn-out en/of angstgevoelens en deze programma’s lijken effectief.

Geen wachtlijst
Een online zelfhulpprogramma biedt een aantal voordelen, zeker voor mensen met een milde depressie. Zo is er geen wachtlijst. Als u vandaag besluit iets aan uw sombere gedachten te gaan doen, dan kunt u er direct mee beginnen. Bovendien kunt u een online-programma volgen vanuit huis, op het moment dat het u uitkomt. De drempel is dus laag. Een aantal zelfhulpprogramma’s wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Bespreek dit met uw huisarts.

Symptomen depressie
Bij veel zelfhulpprogramma’s kunt u een online test doen om te kijken of er bij u sprake is van een depressie, een burn-out of wellicht andere psychische klachten.

Deze symptomen kunnen wijzen op een depressie:

  • aanhoudende vermoeidheid, lusteloosheid en/of neerslachtigheid
  • niet meer kunnen genieten, nergens zin in hebben
  • concentratieproblemen
  • sociale contacten vermijden
  • slaapproblemen
  • piekeren, negatieve gedachten
  • veranderingen in de eetlust (meer of minder honger)
  • rusteloosheid.

Wilt u aan de slag met uw depressieve gevoelens maar vindt u de stap naar de psycholoog te groot, bekijk dan onderstaande programma’s eens:

Kleurjeleven.nl, ontwikkeld door het Trimbos Instituut
Therapieland.nl  ontwikkeld door een team van psychologen
Mijnkwartier.nl ontwikkeld door Coachteam®, o.l.v. dr Paul Koeck.

facebook google plus1 depressie en diabetes, loop er niet mee door