logo bloedsuiker
    December 2016
Oppascentrale voor kinderen met diabetes

De zorg voor een kind met diabetes vraagt veel van het gezin waarin het kind opgroeit. Omdat de zorg niet zomaar overdraagbaar is, kan het vinden van een geschikte oppas soms moeilijk zijn, terwijl juist ouders van kinderen met diabetes soms adempauze nodig hebben. Daarom namen kinderarts Agnes Clement-de Boers en diabetesverpleegkundige Guusje Neijens het initiatief om samen met ouders en jongvolwassenen met diabetes ‘D-support’ op te richten. D-support koppelt een kind met diabetes aan een capabele en betrouwbare oppas die alles weet over diabetes.
We vroegen D-Support naar hun hoogtepunt in 2016 en focus voor 2017.

Hoogtepunt 2016
Stichting D-Support heeft in 2016 flink vooruitgang geboekt. Altijd staat de samenwerking van diabetesteams met alle betrokkenen centraal. Dit waren de hoogtepunten in 2016 in vogelvlucht: de vernieuwde website, het sponsortoernooi door Tennispark Overdam, de samenwerking met Eéndiabetes, de 100ste oppaskandidaat, de oplevering van het prototype van onze oppasapp, een poster op het ISPAD-congres.

Ook van belang is de recente start met twee regiocoördinatoren. Het effect van een vertrouwde oppas in een familie is vaak direct voelbaar: een beetje meer afstand en ontspanning is fijn voor ouders èn kinderen (ook voor de andere kinderen in het gezin). Dat is het doel van D-Support.

Focus 2017
In 2017 ligt de focus van D-Support op uitbreiding van de regio’s, zodat vraag en aanbod optimaal gematcht kunnen worden. Want: zij blij, wij blij.

Tip voor de toekomst
Gun jezelf als ouder(s)/verzorger(s) in 2017 een uitstapje, met thuis een oppas van D-Support! 

D-support.org
 

facebook google plusD-Support koppelt een oppas met kennis over diabetes aan een gezin met een kind met diabetes


2 D-support guusje en agnes]
Kinderarts en voorzitter Agnes Clement-de Boers en diabetesverpleegkundige en projectco÷rdinator Guusje Neijens op ISPAD 2016, het jaarlijkse internationale diabetescongres voor kinderen