logo bloedsuiker
    November 2016
Hoe effectief zijn diabetes apps?

Mensen gebruiken in toenemende mate diabetes apps bij de zelfmanagement van deze aandoening. Heeft dit effect op het HbA1c? Dit werd onderzocht in een internationale studie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten naar het gebruik van mobiele diabetes apps uit veertien wetenschappelijke studies, gedaan in de periode januari 1996 tot en met juni 2015.

Wat bleek?
Uit de analyse bleek dat het gebruik van mobiele diabetes apps door mensen met diabetes type 2 het HbA1c enigszins liet dalen (0,49%). Jongeren lijken meer profijt te hebben van het gebruik van mobiele apps en ook een goede feedback van de diabeteszorgverlener hierover had een positief effect. Omdat apps goedkoop en makkelijk beschikbaar zijn, lijkt het een goede aanvulling op de reguliere middelen. Er moeten wel verbeteringen komen wat betreft standaardisering en adviezen. Deze onderzoeksresultaten hebben betrekking op mensen met diabetes type 2.

Diabetes Care, november 2016, Do Mobile Phone Applications Improve Glycemic Control (HbA1c) in the Self-management of Diabetes? A Systematic Review, Meta-analysis, and GRADE of 14 Randomized Trials

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.