logo bloedsuiker
    September 2016
Nieuw GLP-1 heeft gunstig effect op hart en vaten

Zodra er een nieuw diabetesmedicijn is, wordt onderzocht of dit middel een risico voor hart- en bloedvaten met zich meebrengt. Zo werd ook semaglutide onderzocht, een nieuwe GLP-1 met een verlengde werking. Het resultaat mag spectaculair genoemd worden: bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten geeft semaglutide een 26% lagere kans op nieuwe hart- en herseninfarcten vergeleken met een placebo (een nepmedicijn, zonder werkzame stof).

Werkt goed
Deze GLP-1 moet ongeveer één keer per week toegediend te worden GLP-1 is een relatief nieuw medicijn voor mensen met diabetes type 2, dat net als insuline onderhuids moet worden toegediend. Een voordeel van de nieuwe GLP-1 semaglutide is dat het bij benadering maar één keer per week hoeft te worden toegediend. Semaglutide bestaat nu ook in een tabletvorm. In een andere studie is gezocht naar de optimale dosis en het lijkt erop dat deze tabletvorm even goed werkt als de injecties met semaglutide.

Wat werd onderzocht?
Een groep van 3297 mensen met diabetes type 2 die een standaard behandeling kreeg, werd in twee groepen verdeeld. De ene helft kreeg gedurende 104 weken semaglutide toegediend, de andere helft kreeg een placebo. Bij aanvang van de studie had 83% van de mensen een hart- en vaataandoening en/of een chronische nierziekte.

Wat bleek?
26% lagere kans op nieuwe hart- en herseninfarcten Bij mensen met diabetes type 2 en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten geeft semaglutide een 26% lagere kans op nieuwe hart- en herseninfarcten vergeleken met een placebo. In de semaglutide groep viel een aantal mensen uit omdat ze last hadden van bijwerkingen aan maag en darmen.

Meer lezen?

Lukt afvallen met GLP1?

Nieuw medicijn voor type 2 veilig bevonden

Internist Fred Storms over de voor- en nadelen van GLP-1

bron: New English Medical Journal, Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes | 16 September 2016

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.

Wat is GLP-1?
GLP-1 is een hormoon dat van nature in de dunne darm wordt gemaakt en actief wordt zodra iemand gaat eten. Het stimuleert de alvleesklier om insuline af te geven (een hormoon dat de bloedsuiker verlaagt), remt de productie van glucagon (een hormoon dat de bloedsuiker verhoogt), vertraagt de maagontlediging en geeft een seintje aan de hersenen dat iemand genoeg heeft gegeten. Hierdoor voelen mensen zich eerder verzadigd en krijgen ze minder snel weer honger.