logo bloedsuiker
    Juli 2016
Nieuw medicijn voor type 2 veilig bevonden

GLP-1, zoals elders in deze nieuwsbrief is te lezen, is een relatief nieuw medicijn voor mensen met diabetes type 2, dat net als insuline onderhuids moet worden toegediend. GLP-1 is een hormoon dat van nature in de dunne darm wordt gemaakt en actief wordt zodra iemand gaat eten. Het stimuleert de alvleesklier om insuline af te geven (een hormoon dat de bloedsuiker verlaagt), remt de productie van glucagon (een hormoon dat de bloedsuiker verhoogt), vertraagt de maagontlediging en geeft een seintje aan de hersenen dat iemand genoeg heeft gegeten. Hierdoor voelen mensen zich eerder verzadigd en krijgen ze minder snel weer honger. Veel positieve effecten dus.

GLP-1 en alvleesklierontsteking
Had GLP-1 onbedoelde effecten op hart- en bloedvaten? Omdat het hier om een relatief nieuw medicijn gaat (introductie rond 2010), worden mogelijke bijwerkingen altijd nauwlettend in de gaten gehouden. Lange tijd was onduidelijk of het medicijn GLP-1 onbedoelde effecten had op hart- en bloedvaten. Ook vermoedde men een verhoogde kans op alvleesklierontsteking door het gebruik van GLP-1.

Dubbelblind onderzoek liraglutide
Op 13 juni publiceerde de New England Journal of Medicine een onderzoek naar de effecten van de GLP-1 liraglutide, merknaam Victoza®, op hart en bloedvaten. Voor dit onderzoek zijn 9.340 mensen 3,8 jaar gevolgd. Het onderzoek werd dubbelblind uitgevoerd. De helft van de mensen kreeg liraglutide, de andere helft kreeg een placebo, een nepmedicijn zonder werkzame stoffen. Noch de mensen, noch de artsen wisten of iemand liraglutide of een placebo kreeg. Gekeken werd hoeveel mensen in die periode stierven als gevolg van een hart- of vaataandoening, een hartinfarct of een beroerte kregen.

Wat bleek?
In de liraglutide-groep stierven minder mensen In de liraglutide-groep stierven minder mensen dan in de placebogroep: respectievelijk 219 (4,7%) ten opzichte van 278 (6%). Er werd geen significant verschil gevonden tussen de twee groepen in het krijgen van een niet fataal hartinfarct of beroerte. Daarnaast bleek een alvleesklierontsteking niet vaker voor te komen in de liraglutide-groep.

Conclusie
Uit deze studie blijkt dat liraglutide veilig is met betrekking tot het risico op hart- en vaataandoeningen, het heeft zelfs een gunstig effect. Ook komt alvleesklierontsteking niet meer voor bij de mensen die deze GLP-1 gebruiken.

Meer lezen?
Lukt afvallen wel met GLP-1?

Internist Fred Storms over de voor- en nadelen van GLP-1

Bron: New England Journal of Medicine, Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes


facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.