logo bloedsuiker
    April 2016
Verloop van dunne vezelneuropathie

Hoe ontwikkelt dunne vezelneuropathie (DVN) zich, een vorm van neuropathie die ook bij diabetes voorkomt, in de loop van de jaren in vergelijking tot perifere neuropathie? En is het verloop van deze vorm van neuropathie anders bij mensen waarbij niet bekend is wat de oorzaak van DVN is dan bij mensen met prediabetes (een voorstadium van diabetes type 2) of diabetes? Dat werd onderzocht in een Amerikaanse studie.

Wat is dunne vezelneuropathie?
Bij dunne vezelneuropathie worden vooral de dunne zenuwvezels aangetast. Dit kan zeer uiteenlopende klachten geven, van pijnlijke en brandende voeten en handen, meer of juist minder transpireren, hartkloppingen tot maag- en darmklachten. Bij perifere neuropathie zijn vaak de uiteinden van de zenuwen aangetast. De klachten kunnen overeenkomen met die van DVN.

Wat bleek?
Voor deze studie werd de ontwikkeling van DVN onderzocht bij vier groepen: mensen met DVN waarvan de oorzaak niet bekend is, mensen met prediabetes, mensen met diabetes en mensen zonder DVN. Met een tussenpose van ongeveer twee jaar werd het functioneren en de afname van zenuwvezels getest bij deze groepen. Bij alle drie groepen die DVN hadden was een vergelijkbaar verlies aan zenuwvezels te zien. In tegenstelling tot perifere neuropathie, waarbij de zenuwen vanuit de uiteinde in de lengterichting worden aangetast, is er bij DVN verlies van zenuwvezels op meerdere plekken tegelijk.

Bron: Jama Neurology, 11 april 2016, Longitudinal Assessment of Small Fiber NeuropathyEvidence of a Non–Length-Dependent Distal Axonopathy

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.