logo bloedsuiker
    Februari 2016
Onderzoek naar zelfzorg

Welke eigenschappen vindt u belangrijk aan een glucosemeter?

De Diabetes Liga organiseerde in samenwerking met Lifescan een grootschalig onderzoek* bij Belgische mensen met diabetes om na te gaan hoe zij hun zelfzorg en zelfcontrole aanpakken. In juli en augustus 2015 namen 2.495 leden van de Diabetes Liga deel aan de online enquête. 42% van de ondervraagden behoort tot de groep diabetes type 1, 55% geeft aan diabetes type 2 te hebben.

Wanneer is meten zinvol?
Uit het onderzoek van de Diabetes Liga, de patiëntenorganisatie voor mensen met diabetes in België, blijkt dat bijna alle mensen met diabetes type 1 meer dan twee insuline-injecties per dag nemen, terwijl slechts 6% – voornamelijk oudere mensen – aangeeft (ook) tabletten in te nemen. Bij mensen met diabetes type 2 neemt de meerderheid, 68%, van de ondervraagden tabletten voor zijn diabetes, en spuit 58% (ook) insuline. 7% van de mensen met diabetes type 2 in de enquête gaf aan Byetta®, Victoza®, Bydureon® of Lyxiumia® te spuiten. 2% zegt geen medicatie te nemen voor zijn diabetes.

Inzicht
78% van de ondervraagden vindt regelmatig meten belangrijk om een goede controle te hebbenMensen met diabetes vinden controle houden erg belangrijk. Het meten kan je meer inzicht geven in je diabetes en motiverend werken, maar deze keuze is erg individueel bepaald. Wat de achterliggende redenen zijn voor die controle, is voor veel mensen minder belangrijk. 78% van de ondervraagden vindt regelmatig meten belangrijk om een goede controle te hebben. Nochtans kunnen de gevolgen van diabetes op lange termijn ernstig zijn. Slechts 41% test regelmatig omdat een hoge bloedsuikerwaarde aanleiding geeft tot hart- en vaataandoeningen. Voor de meerderheid van de mensen met diabetes type 1 (86%) is regelmatig meten ook nodig om de dosis insuline aan te passen aan de hand van het meetresultaat, terwijl maar 41% van de mensen met type 2 dit als reden ziet om te meten.

201602Grafiek eigenschappen glucosemeter.jpg

Hoe houdt u het beste controle?
Uit onderzoek blijkt dat drie vierde van de regelmatige glucosemetergebruikers zijn bloedsuikerspiegel meer dan twee keer per dag test. Mensen met type 1 doen dit bijna allemaal, 99% van deze groep spuit dan ook dagelijks insuline. Iets meer dan de helft van de mensen met type 2 meet eveneens meer dan twee keer per dag de bloedsuikerspiegel, rekening houdend met het feit dat 57% van de mensen met type 2 aangeeft één of meer injectie(s) insuline per dag te spuiten als behandeling. In de resultaten van deze onderzoeksvraag werden alleen de mensen met type 2 opgenomen die dagelijks of wekelijks gebruik maken van een glucosemeter.

De kosten
De kosten van het materiaal spelen duidelijk ook een rol bij het gebruik van de meter. De helft van alle mensen die een glucosemeter gebruikt, zou meer metingen uitvoeren als de teststrips goedkoper zouden zijn. Daarnaast blijft het advies van de arts de belangrijkste stimulans voor het aantal metingen dat gedaan wordt (45%).

Optimaal gebruiken
Omdat de glucosemeter het hulpmiddel bij uitstek is voor mensen met diabetes die insuline spuiten, is het van groot belang dit toestel optimaal te gebruiken. Het onderzoek toont aan dat slechts 15% van de mensen met diabetes die een glucosemeter gebruikt, een nieuw lancet plaatst bij elke vingerprik. De meerderheid (56%) ziet het nut er niet van in en zo’n 32% vindt het te omslachtig om een nieuw lancet op te steken. Een lancet is een steriel product en bij veelvuldig gebruik wordt het lancet bot. Hierdoor heb je meer kans op infectie, kan je meer pijn ondervinden en wordt het prikken bemoeilijkt. De maatstaf om een lancet te vervangen hangt af van de frequentie van het gebruik van de glucosemeter.

Correctheid
92% van de ondervraagde mensen met diabetes die een glucosemeter gebruikt, of die er een nodig heeft, vindt de correctheid van de gemeten waarden de belangrijkste eigenschap waarover een meter moet beschikken. Daarnaast moet een meter gemakkelijk te gebruiken zijn en moet het scherm duidelijk leesbaar zijn. Mensen met diabetes type 1 vinden het belangrijk dat ze de resultaten snel op het scherm krijgen (92%). Oudere mensen met type 2 vragen aandacht voor de leesbaarheid van zowel het scherm (93%) als de resultaten (89%). Bij het gebruik van teststrips geeft 90% voorkeur aan teststrips waarvoor weinig bloed nodig is en voor 81% moet het duidelijk zijn hoe de teststrip in het toestel gestoken moet worden.

Kleurcodering van de resultaten
60% is van mening dat kleurcodes heel nuttig zouden zijn om de gemeten waarden op de juiste manier te helpen interpreterenOngeveer 60% van de mensen met diabetes die deelnam aan het onderzoek, en die een glucosemeter heeft of er een nodig zou hebben, is van mening dat kleurcodes heel nuttig zouden zijn om de gemeten waarden op de juiste manier te helpen interpreteren. Voornamelijk mensen met diabetes type 2 (70%) vinden een glucosemeter die de bloedwaarden met kleurencodes rangschikt nuttiger omdat het hen zou helpen op gepaste wijze te reageren bij te lage of te hoge waarden.

Nieuwe standaarden
Slechts 16% van de mensen met diabetes is op de hoogte van de nieuwe ISO-standaarden voor glucosemetersDankzij de voortdurende innovatie van glucosemeters wordt het gebruik ervan steeds makkelijker. De nieuwe meters voldoen aan de recent aangepaste ISO-normen. Mensen met diabetes wordt dan ook aangeraden geleidelijk naar de nieuwere meters over te schakelen omdat ze hierdoor nog nauwkeuriger hun diabetes kunnen monitoren. Slechts 16% van de mensen met diabetes is op de hoogte van de nieuwe ISO-standaarden voor glucosemeters. Van de huidige glucosemeterbezitters geeft 60% aan te willen overschakelen. De helft onder hen wil dit alleen doen als de nieuwe meter gratis is.

Een goede glucosemeter is belangrijk bij de zelfzorg van diabetes. Vraag uw diabetesverpleegkundige of arts om advies om na te gaan of uw meter nog verder gebruikt kan worden.

*Gerealiseerde steekproefgrootte N=2.495 respondenten, gerealiseerde responsgraad = 31%, juli 2015

Meer lezen?

Het belang van keurmerken bij bloedglucosemeters

 

facebook google plusGrafiek eigenschappen glucosemeter