logo bloedsuiker
    Februari 2016
Intensieve behandeling hoge bloeddruk lijkt zinvol

Is het zinvol om mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of nierfalen intensiever te behandelen voor hoge bloeddruk ? Dit werd onderzocht in een internationale studie waarin het effect van de behandeling van hoge bloeddruk werd geanalyseerd op basis van studies die hiernaar zijn gedaan de afgelopen 65 jaar.

Wat bleek?
In totaal werden negentien studies waaraan 44.989 mensen deelnamen geanalyseerd. Bij de mensen die een intensieve behandeling kregen, lag de bloeddruk gemiddeld op 133/76 mm Hg, vergeleken met 140/81 mm Hg bij de mensen die minder intensief behandeld werden. De mensen met een intensievere behandeling waren beter beschermd tegen een hartinfarct, beroerte, eiwitverlies met de urine (albuminurie) en voortschrijdende oogaandoeningen (retinopathie). De intensieve behandeling had geen duidelijk effect op dood door hartaandoeningen, totale sterfte of het eindstadium van nierziekten. Mensen met hart- en vaataandoeningen, nieraandoeningen en/of diabetes bleken het meeste profijt te hebben van de intensieve behandeling van hoge bloeddruk.

Conclusie
Een intensieve behandeling van hoge bloeddruk geeft een betere bescherming tegen hart- en vaataandoeningen dan de standaardbehandeling. Bij mensen met een verhoogd risico, zoals mensen met hart- en vaataandoeningen, nieraandoeningen of diabetes, heeft een intensieve behandeling het meeste effect. Opgemerkt moet worden dat de verschillen er wel zijn, maar niet enorm groot. Of deze aanpak mogelijk is, zal dan ook afhangen van hoeveel bijwerkingen iemand heeft van de intensievere bloeddrukbehandeling.

Bron: Lancet, 2016 Jan 30, Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis, Xinfang Xie et al

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.