logo bloedsuiker
    Maart 2016
Mobiele telefoon stimuleert therapietrouw

Mensen met een chronische ziekte, waaronder diabetes, moeten dagelijks medicatie gebruiken. Dit is niet eenvoudig blijkt uit de praktijk. Ongeveer de helft van de mensen neemt de medicijnen niet altijd zoals is voorgeschreven door hun arts. Kunnen tekstberichten via de mobiele telefoon bijdragen aan een betere therapietrouw bij chronische aandoeningen? Dit werd onderzocht in een internationale studie.

Wat bleek?
Bij mensen die dagelijks sms-berichten ontvingen over hun medicatie, nam de therapietrouw toe van 50% tot 67,8%, of een absolute stijging van 17,8%. Hoewel veelbelovend, moeten deze resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Het onderzoek heeft namelijk maar twaalf weken geduurd en de mensen deden zelf verslag van hun medicijninname. Toekomstige studies zijn nodig om te onderzoeken of het verzenden van tekstberichten via de mobiele telefoon de therapietrouw ook op lange termijn verbetert en daardoor bijdraagt aan de gezondheid van de mensen.

Wat kunt u zelf doen om uw therapietrouw te verbeteren?
• Weet waarom u bepaalde medicijnen slikt en ken de consequenties als u ze niet slikt. Uw huisarts of diabetesverpleegkundige kan u hier meer over vertellen
• Heeft u moeite met uw medicijnschema of ondervindt u bijwerkingen? Bespreek dit met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige. Vaak zijn er alternatieven mogelijk
• Maak gebruik van hulpmiddelen zoals een medicijnverdeeldoos of een medicijnrol gemaakt door de apotheek
• Gebruik zelf uw telefoon of een speciaal alarmklokje om u op uw medicijninname te attenderen
• Download een app die u ondersteunt bij het plannen, innemen en registreren van uw medicijnen (pill reminder)
• Maak het uzelf gemakkelijk. Steeds meer apotheken maken gebruik van herhaalservices voor herhaalrecepten. Informeer bij uw apotheek.

Bron: JAMA Internal Medicine | maart 2016 | Mobile Telephone Text Messaging for Medication Adherence in Chronic Disease

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.