logo bloedsuiker
    Januari 2016
Meer mogelijkheden voor diabeteszorg op school

De mogelijkheden voor goede diabeteszorg op school zijn verruimd. Vanaf nu mag schoolpersoneel bij kinderen de bloedsuiker meten en insuline toedienen, mits voldaan wordt aan bepaalde eisen. Eerder was het zo dat ouders van jonge kinderen met diabetes vaak onder schooltijd stand-by moesten zijn om bijvoorbeeld bij hun kind bloedsuiker te meten of insuline toe te dienen. Veel ouders voelden zich daardoor genoodzaakt om minder te werken of zelfs hun baan op te zeggen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft een factsheet uitgebracht, waarin het juridisch kader en de financieringsmogelijkheden beschreven staan voor diabeteszorg op school. Voortaan beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het toedienen van insuline aan leerlingen met diabetes als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar met wat ouders en andere familieleden doen. Onderwijspersoneel mag deze handelingen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden, zoals:
•       op vrijwillige basis
•       met instemming van ouders en school
•       met genoeg kennis van zaken
•       met goede afspraken over opvang bij calamiteiten.
“Wij zijn zo opgelucht dat de mogelijkheden voor goede diabeteszorg verruimd zijn en duidelijk op papier staan. Nu is de tijd rijp om zowel ouders als scholen praktisch verder te helpen”, zegt Lydia Braakman, directeur van de stichting Zorgeloos met Diabetes op School en moeder van twee dochters met diabetes. De stichting Zorgeloos met Diabetes op School zet zich in voor een betere zorg voor kinderen met diabetes op school.

Lees hier de factsheet van het ministerie van OCW

facebook google plus