logo bloedsuiker
    Januari 2016
Betere controle met pomptherapie
Steeds meer kinderen en jongeren met diabetes type 1 gebruiken een insulinepomp. Maar verbetert deze therapie ook daadwerkelijk de diabetesregulatie? Laat het de HbA1c-waarde dalen? Dit werd onderzocht in een grote studie waarin de gegevens van 54.410 kinderen en jongeren met diabetes type 1 werden vergeleken over een periode van twee jaar (2011 en 2012). Aan deze studie deden drie internationale centra mee waar kinderen en jongeren met diabetes worden behandeld.  

Wat bleek?
In één van de drie centra was de gemiddelde HbA1c-waarde van de patiënten hoger, dan in de andere twee centra. In dit centrum lag het gebruik van de insulinepomp beduidend lager. Opvallend was ook dat kinderen met een andere etnische achtergrond minder vaak een insulinepomp gebruikten. Ook jongens hadden minder vaak een insulinepomp dan meisjes.

Conclusie
De drie deelnemende centra waren qua klinische kenmerken en aantallen etnische minderheden, vergelijkbaar. Toch bestonden er grote verschillen in de HbA1c-waarden tussen de centra. Deze verschillen lijken veroorzaakt te worden door de frequentie waarin insulinepomptherapie wordt ingezet.

Bron: Diabetologia januari 2016, Use of insulin pump therapy in children and adolescents with type 1 diabetes and its impact on metabolic control: comparison of results from three large, transatlantic paediatric registries. Jennifer Sherr et al
facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.