logo bloedsuiker
    Januari 2016
Testosteroninjecties effectief bij diabetes type 2
Verbetert een behandeling met testosteroninjecties de insulinegevoeligheid bij mannen met diabetes type 2 die Hypogonadotropic Hypogondism (HH) hebben. Bij mannen die HH hebben functioneren de geslachtsklieren minder goed. Dit werd onderzocht in een Amerikaanse studie.

Een derde van de mannen met diabetes type 2 heeft HH. Aan bovengenoemd onderzoek deden 94 manen met diabetes type 2 mee. 50 mannen hadden goed functionerende geslachtsklieren, 44 mannen hadden HH. De mannen met HH bleken meer onderhuids- en buikvet te hebben. Ook waren ze beduidend minder gevoelig voor insuline dan de mannen die goed functionerende geslachtsklieren hadden.
 
Wat bleek?
Van de mannen met HH kreeg de helft gedurende 24 weken testosteroninjecties. De andere helft kreeg een placebo, een injectie waarin geen werkzame stoffen zaten.  Bij de mannen die testosteroninjecties kregen, steeg de insulinegevoeligheid en nam het buikvet af.

Conclusie
Een behandeling met testosteroninjecties is effectief gebleken bij mannen met HH en diabetes type 2. Door deze therapie neemt de insulinegevoeligheid toe en nemen het buik- en onderhuidse vet af.

Bron: Diabetes Care, december 2015, Insulin Resistance and Inflammation in Hypogonadotropic Hypogonadism and Their Reduction After Testosterone Replacement in Men With Type 2 Diabetes. Sandeel Dhindsa et al
facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.