logo bloedsuiker
    December 2015 -1
Vaker testen HbA1c zinloos

Leidt het vaker testen van het HbA1c tot een betere diabetesregulatie? Dat werd onderzocht in een Amerikaanse studie waarin de gegevens van dertigduizend mensen met een goed gereguleerde diabetes type 2 (2x een HbA1c lager dan 53 mmol/mol) werden geanalyseerd. De deelnemers gebruikten geen insuline voor hun diabetesbehandeling.

Wat bleek?
In Amerika wordt volgens de richtlijnen bij mensen met een goed gereguleerde diabetes type 2, twee keer per jaar het HbA1c bepaald. Echter bij 55% gebeurde dat vaker, drie tot vier keer per jaar. Bij 6% van de deelnemers zelfs vijf keer of vaker. Bij de mensen waarbij het HbA1c vaker werd gecontroleerd, werd ook de behandeling vaker geïntensiveerd. De voordelen van een intensievere behandeling wegen niet op tegen de nadelen: een toename van het aantal hypo’s en een extra belasting van de patiënten omdat deze vaker en meer medicijnen moeten gaan gebruiken.

Conclusie
Het vaker controleren van het HbA1c bij goed gereguleerde mensen met diabetes type 2 levert geen meerwaarde op in de behandeling. Het werkt een overbehandeling in de hand. Hiermee zijn extra kosten gemoeid, als wel een extra belasting van de patiënten.

Bron: BMJ, december 2015
HbA1c overtesting and overtreatment among US adults with controlled type 2 diabetes, 2001-13

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.