logo bloedsuiker
    December 2015
Hoe groot is de kans op blindheid of amputaties?

Is het mogelijk een methode te ontwikkelen aan de hand waarvan een goede risico-inschatting kan worden gemaakt van de kans op blindheid of voet- of onderbeenamputaties in de komende tien jaar als gevolg van diabetes?

Overschatten
De angst voor blindheid of amputaties kan bijdragen aan negatieve gedachten en depressies bij diabetesDat was de vraag van een Engelse studie gecoördineerd vanuit de Nottingham University.
Veel mensen met diabetes overschatten de kans op complicaties zoals blindheid en amputaties. Tegelijkertijd verwachten ze te veel positieve effecten van medicatie. De angst voor blindheid of amputaties kan bijdragen aan negatieve gedachten en depressies bij diabetes. Daarom kan het voor mensen goed zijn om te weten of zij extra op hun hoede moeten zijn voor deze complicaties of dat het risico juist laag is.

Risicofactoren in beeld
Voor deze studie zijn de gegevens van mensen met diabetes in de leeftijd van 25 tot 84 jaar uit meer dan 1.000 eerstelijnspraktijken in Engeland geanalyseerd over de periode van 1998 tot medio 2014. De risico’s voor blindheid en amputaties zijn in beeld gebracht. Denk daarbij aan: leeftijd, duur van diabetes, bloeddruk, roken, BMI, HbA1c, aanwezigheid van retinopathie of vaatlijden aan de benen, reuma, nierschade en hartfalen. Op basis van de risicofactoren is een model gemaakt waarmee geschat kan worden in welke risicogroep iemand valt (per 10%).

Wat bleek?
Uit deze grote studie blijkt dat iemand met diabetes gemiddeld een risico op blindheid heeft tussen de 2.4% en 3.6% voor de komende tien jaar. Bij de kans op een amputatie liggen deze percentages tussen de 1.3% en 2.6% voor de komende tien jaar. Voor de meeste mensen met diabetes is dit risico echter lager omdat de kans op blindheid of amputaties bij de groep met het hoogste risico veel groter is.
Bij 10% van de mensen die bij de hoogste risicogroep horen – zij hebben dus de meeste risicofactoren – zien de percentages er anders uit. In deze groep is de kans op blindheid bij vrouwen 12% en bij mannen 10%. Bij amputaties liggen de risico’s op 5% bij vrouwen en 8% bij mannen voor de komende tien jaar.

Conclusie?
Veel mensen maken zich dus onterecht zorgenBlindheid en amputaties zijn gevreesde diabetescomplicaties. Nu is iedere amputatie of blindheid er één teveel, maar als gekeken wordt naar alle mensen met diabetes tezamen, is het risico op deze ernstige complicaties kleiner dan vaak wordt gedacht. Veel mensen maken zich dus onterecht zorgen. De methode die tijdens deze studie is ontwikkeld om een reële risico-inschatting te kunnen maken, kan de irreële angst misschien wegnemen. Er moet nog onderzocht worden of deze methode kosteneffectief ingezet kan worden in de eerste lijn.

Bron: BMJ, 2015, 11 november. Development and validation of risk prediction equations to estimate future risk of blindness and lower limb amputation in patients with diabetes: cohort study

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.