logo bloedsuiker
    December 2015
Koolhydraten tellen met één swipe

Eén van de belangrijke dingen waarmee mensen met diabetes geconfronteerd worden is het tellen van koolhydraten. Veel hulpmiddelen reiken tabellen en lijsten van voedingsproducten aan, waarmee u een cijfermatige voorstelling van de voedingswaarden krijgt. Sweetbee stelt u een vernieuwende kijk op het tellen van koolhydraten en calorieën voor.

Wat ligt er feitelijk op uw bord?
De Platemate® app toont uw maaltijd virtueel op uw tablet of smartphone. Geen gedoe meer met tabellen, maar een leuke en snelle manier om koolhydraten op uw bord te ‘zien’.  U hoeft geen schatting meer te maken van uw portiegrootte, want deze kunt u op uw smartphone of tablet net zo groot of klein maken als u zelf wilt, gewoon met een simpele swipe. De app Platemate® is ontwikkeld door Sweetbee en mede mogelijk gemaakt door de producent van OneTouch® producten.

Een innovatieve en educatieve aanpak
De Platemate® app stelt u bovendien in staat om uw bloedglucosewaarden in te voeren, waardoor u zelf en uw diabeteszorgverlener een duidelijk verband kunnen leggen tussen uw koolhydraatopname en bloedsuikerwaarden. Door bij de producten op 201509infoknopje.jpg te klikken, krijgt u achtergrondinformatie over het voedingsproduct. Handig en leerzaam.

Altijd bij de hand op uw smartphone
Fijn is dat Platemate® ook beschikbaar is voor smartphones. Overal en altijd kunt u makkelijk uw koolhydraten tellen, zo vanuit uw broekzak. Handig voor etentjes bij vrienden of buitenshuis.

U kunt de app Platemate® gratis downloaden via Apple App Store and GooglePlay™ Store*

Sweetbee.nl

Platemate® is een product in eigendom van Sweetbee bvba, Mechelsesteenweg 91, B-3012 Belgium
*Werkt met iOSAndroid™ telefoon of tablet Apple,® iPad®, iPhone®, iPod®, and iPod ® touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in the VS en andere landen.
App StoreSM is een dienstmerk van Apple Inc.© 2012
Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het Google Logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc. Android is een handelsmerk van Google, Inc. 

facebook google plusPlatemate inlogpagina


Platemate, een warme maaltijd


Platemate, een broodmaaltijd
U kunt de app Platemate® gratis downloaden in de App Store of Google Play Store