logo bloedsuiker
    Oktober 2015
Meisjes hebben vaker een ketoacidose

Hoe vaak worden kinderen en jongeren met diabetes type 1 onder de achttien jaar opgenomen in het ziekenhuis voor een diabetische ketoacidose (DKA)? En welke kinderen en jongeren lopen meer risico op deze ernstige vorm van insulinegebrek? Dit werd onderzocht in een studie waarbij vijf landen waren betrokken, waaronder: Oostenrijk, Duitsland en Engeland. De gegevens van bijna 50.000 mensen uit de doelgroep werden geanalyseerd. Gekeken werd of ze het afgelopen jaar waren opgenomen met een DKA.

Wat is een diabetische ketoacidose?
Een diabetische ketoacidose kan ontstaan als iemand een ernstig insulinetekort heeft. Als gevolg hiervan lopen de glucosewaarden op. Om toch aan energie te komen, schakelt het lichaam als reactie hierop over op vetverbranding. Hierbij komen ketonen vrij en dat heeft tot gevolg dat het bloed verzuurt. Mensen met een DKA voelen zich ziek. Ze moeten vaak braken, gaan snel ademen en hebben buikpijn. Een ketoacidose is gevaarlijk. Het is belangrijk dat iemand snel weer insuline krijgt. Een DKA leidt vaak tot een ziekenhuisopname en als er niet op tijd wordt gehandeld kan het zelfs leiden tot de dood.

Wat bleek?
Uit de analyse onder 50.000 jongeren en kinderen met diabetes type 1 onder de achttien jaar bleek, dat 5 tot 7% een DKA met ziekenhuisopname had doorgemaakt in het voorafgaande jaar. De volgende groepen hadden een verhoogde kans: meisjes (circa 23% hoger), etnische minderheden (27% hoger) en kinderen met een slechtere regulatie. Bij de regulatie was er verschil te zien tussen een HbA1c tussen 58 mM/M en 75 mM/M (kans 2.5 keer hoger) en een HbA1c hoger dan 75 mM/M (kans 8.7 keer hoger).

Conclusie
Diabetische ketoacidose komt veel voor onder kinderen en adolescenten met diabetes type 1. Meisjes, etnische minderheden en kinderen met een slechte regulatie, vormen een extra risico. Goede preventie met aandacht voor de risicogroepen kan in de toekomst wellicht helpen het aantal DKA’s te verminderen.

Bron: Diabetes Care, oktober 2015, Rates of Diabetic Ketoacidosis: International Comparison With 49,859 Pediatric Patients With Type 1 Diabetes From England, Wales, the U.S., Austria, and Germany

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften