logo bloedsuiker
    September 2015
41% minder type 2 door beweging

Helpt een combinatie van een beweegprogramma en een dieet om diabetes type 2 te voorkomen bij mensen die hiervoor aanleg hebben? Dit werd onderzocht door een groep internationale wetenschappers. Zij analyseerden studies die gedaan zijn tussen 1991 en 2015 en waarin gekeken is naar het effect van beweging en diëten op het voorkomen van diabetes type 2.

Wat bleek?
De studies die de onderzoekers analyseerden, verschilden in opzet erg van elkaar. Daarom is het moeilijk om hele specifieke conclusies te trekken. Wel kwam duidelijk naar voren dat aandacht voor voeding en met name beweging een gunstig effect hebben op het voorkomen van diabetes type 2, zelfs als mensen niet veel afvallen. Het optreden van diabetes type 2 nam met wel 41% af bij mensen die beweegprogramma’s volgden. Ook het risico op hart- en vaatziekten werd minder. Meer intensieve programma’s gaven meer effect.

Zelf ook aan de slag?
In veel wijken lopen bewegings- en/of voedingsprogramma’s voor mensen met diabetes of pre-diabetes (een voorstadium van diabetes type 2). Uw huisarts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige kan u hier vast meer over vertellen.

Lees hier drie tips om meer te bewegen.

bron: NCBI, 2015 Jul 14. Combined Diet and Physical Activity Promotion Programs to Prevent Type 2 Diabetes Among Persons at Increased Risk: A Systematic Review for the Community Preventive Services Task Force

 

 

facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften