logo bloedsuiker
    Juli 2015
Vaak eetstoornis bij vrouwen met
type 1
Hebben meisjes en vrouwen met diabetes type 1 vaker een eetstoornis dan leeftijdsgenoten zonder diabetes? En zo ja, wat is het verloop van deze eetstoornissen? Dit werd onderzocht in een Canadese studie.

Voor de studie werden 126 meisjes en vrouwen met diabetes type 1 in een periode van twaalf jaar, zeven keer geïnterviewd over eetstoornissen en andere psychologische problemen gekoppeld aan het hebben van diabetes. Het eerste interview vond plaats rond de leeftijd van twaalf jaar.

Wat bleek?
Maar liefst 32,4% van de deelnemers bleek in de periode van de interviews een eetstoornis te ontwikkelen. Nog eens 8,5% van de vrouwen en meisjes had wel symptomen van gestoord eetgedrag, maar werden niet gediagnosticeerd met een eetstoornis. In 79% van de gevallen herstellen de eetstoornissen in de loop van de jaren, gemiddeld zes jaar na het begin. Echter, in ongeveer de helft van de gevallen komt de eetstoornis in de jaren daarna toch weer terug.

Conclusie
Meisjes en vrouwen met diabetes hebben vaak een eetstoornissen.  Er is dringend behoefte aan onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in deze groep vrouwen.

Diabetes Care juli 2015, Eating Disorders in Girls and Women With Type 1 Diabetes: A Longitudinal Study of Prevalence, Onset, Remission, and Recurrence
facebook google plusdiabetesonderzoek
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften