logo bloedsuiker
    Mei 2015
Wat be´nvloedt medicatietrouw?
Mensen met diabetes type 2 slikken vaak meerdere medicijnen om hun diabetes te reguleren en de risico’s op andere hart- en vaatziekten te verminderen. Als zij hun medicatie trouw innemen, kan dit resulteren in een betere gezondheid, minder ziekenhuisopnames, minder bijkomstige aandoeningen en minder gezondheidskosten.
Het is bekend dat niet alle mensen medicatietrouw zijn. Een Amerikaans onderzoek analyseerde de gegevens van ruim 200.000 mensen die werden behandeld met tabletten voor hun diabetes type 2. Gekeken werd naar de factoren die de therapietrouw bevorderden.

Wat bleek?
69% van de mensen was therapietrouw. De volgende factoren bleken hierop een positief effect te hebben: oudere leeftijd, mannelijk geslacht, hoger opleidingsniveau, hoger inkomen, meerdere medicijnen gebruiken, het ontvangen van de geneesmiddelen via een postorderbedrijf, geholpen worden in de eerste lijn en het betalen van minder eigen bijdrage. Het viel op dat vooral mensen waarbij net diabetes type 2 was gediagnosticeerd therapieontrouw waren.

Conclusie
Mensen die zich relatief gezond voelen, jonger zijn, net diabetes hebben, minder medicijnen gebruiken, zijn meer geneigd hun medicatie niet adequaat te nemen. Voor alle patiënten geldt dat het terugbrengen van de eigen bijdrage en het stimuleren van het gebruik van een postorderbedrijf de therapietrouw ten goede zou komen.

Bron: Diabetes Care , april 2015
facebook google pluswetenschap
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks ÚÚn of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften