logo bloedsuiker
    Maart nr 2 2015
Behandeling hoge bloeddruk zinvol bij type 2
Bij mensen met diabetes type 2 wordt de bloeddruk scherp in de gaten gehouden. Blijkt deze te hoog dan wordt bloeddrukverlagende medicatie voorgeschreven. Het doel hiervan is het risico op hart- en vaataandoeningen te verminderen.

In Engeland en Australië hebben ze meerdere grote studies geanalyseerd om te onderzoeken hoe groot het voordeel van bloeddrukverlagende medicatie is bij mensen met diabetes type 2. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen het nut van deze medicatie.

Bij elke bloeddrukverlaging van 10 mmHg van de bovendruk (systolische bloeddruk) vermindert de kans op: overlijden 13%, complicaties aan hart- en bloedvaten 11%, herseninfarct 27%, eiwitverlies nieren 17%, retinopathie (aantasting van het netvlies) 13%. Het maakte voor de meeste complicaties niet uit met welk geneesmiddel de bloeddrukverbetering werd bereikt.  

Bron: PubMed, februari 2015
facebook google pluswetenschap
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften