logo bloedsuiker
    Maart nr 2 2015
Etnische achtergrond en HbA1c bij kinderen
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er verschil bestaat tussen de diabetesregulatie en behandelmethode van kinderen met diabetes type 1 van verschillende etnische achtergronden. Nu is de vraag of deze verschillen verklaard kunnen worden door uiteenlopende behandelmethoden of verschillen in sociale status van bepaalde etnische groepen.
In Amerika hebben ze dit onderzocht aan de hand van de gegevens van ruim 10.000 kinderen (<18) met diabetes type 1. De etnische achtergrond van de kinderen werd verdeeld in drie groepen: blanke, Latijns Amerikaanse en zwarte kinderen.

Wat bleek?
Het gebruik van de insulinepomp is onder blanke kinderen het hoogst, gevolgd door de Latijns Amerikaanse kinderen en de zwarte kinderen, respectievelijk: 61%, 39% en 26%. De HbA1c-waarden van blanke kinderen zijn lager dan die van Latijns Amerikaanse en zwarte kinderen, respectievelijk 68 mmol/mol (8,4%),  72 (8,7) en  81 (9,6) Het verschil in sociaal economische status is gecorrigeerd in deze berekeningen.

Conclusie

Er moet nader onderzocht worden waarom kinderen uit een bepaalde etnische groep minder gebruikmaken van een insulinepomp en andere diabeteshulpmiddelen. Het is niet bekend of dergelijke grote verschillen tussen kinderen met diabetes type 1 met uiteenlopende etnische achtergronden ook in Nederland bestaan.

Bron: Pediatrics, maart 2015

facebook google pluswetenschap
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften