logo bloedsuiker
    Maart nr 2 2015
Hulp bij psychische problemen
Zijn uw bloedglucosewaarden na jaren tobben nog steeds niet onder controle, vindt u het moeilijk om uw diabetes te accepteren of in te passen in uw dagelijks leven? Ervaart u angst, somberheid en/of veel stress door uw diabetes? Wellicht kan een behandeling bij Diabetes Mentaal uitkomst bieden.

“Uit literatuur en onderzoek blijkt dat 20 tot 30 % van alle volwassenen met diabetes bovengemiddeld veel psychische problemen ervaart. Denk aan stress, angst en zelfs in meer of mindere mate depressieve klachten. Aanvullende psychologische zorg is dan zeker geen overbodige luxe”, aldus medisch psycholoog prof. Frank Snoek. Snoek heeft de leiding over ‘Diabetes Mentaal’,  de eerste gespecialiseerde polikliniek in Nederland voor volwassenen met diabetes type 1 of 2 en daarmee samenhangende psychische problematiek. De polikliniek is  gevestigd in het Amsterdamse VUmc.

Arsenaal
Diabetesproblemen kunnen het dagelijks functioneren behoorlijk in de weg zitten Volgens Snoek is voor een substantieel deel van de mensen met diabetes een medische behandeling inclusief educatie niet voldoende om de diabetes onder controle te houden. Soms stelt de zorgverlener (internist, huisarts, diabetesverpleegkundige, praktijkondersteuner) dan aanvullende psychologische hulp voor. Het verzoek kan ook vanuit patiënten zelf komen. De diabetesproblemen kunnen het dagelijks functioneren behoorlijk in de weg zitten. Voor een behandeling bij Diabetes Mentaal is altijd een verwijzing van huisarts of specialist nodig. Snoek: “Aan onze polikliniek is een team van psychologen, een psychiatrisch verpleegkundige en een psychiater verbonden. We beginnen met een uitgebreide intake waarin we de vooraf door de patiënt ingevulde vragenlijsten zorgvuldig doorlopen en de medische informatie uitvragen. Al na dit eerste gesprek hebben we een indicatie of wij zelf iemand kunnen helpen of dat er toch een andere (aanvullende) vorm van zorg nodig is. In dat laatste geval begeleiden we de patiënt naar het juiste traject. We kunnen zeker niet alles oplossen, maar dankzij ons uitgebreide diagnostisch en therapeutisch arsenaal kunnen we wél altijd helpen om (nog) beter inzicht te krijgen in het probleem en passende zorg te vinden.”

Korte lijnen
“Wij kunnen de psychologische zorg vaak binnen afzienbare tijd overgeven aan een eerstelijnspsycholoog dichter in de buurt’ Na de intake wordt gekeken wat de beste behandeling is. Naast behandeling met medicatie is bij Diabetes Mentaal ook individuele cognitieve therapie, groepstherapie of een combinatie hiervan mogelijk. Prof. Snoek: “We streven naar een zo kort mogelijke behandeling van zo’n vijf tot tien sessies, maar dit varieert uiteraard afhankelijk van de ernst of complexiteit van de problematiek. In de praktijk krijgen wij veel te maken met patiënten die naast diabetes ook kampen met bijvoorbeeld reumatische artritis, coeliakie of cardiale klachten. Deze ‘co-morbiditeit’ (het tegelijkertijd hebben van  meerdere aandoeningen) kan de diabetesbehandeling flink bemoeilijken. In veel van deze gevallen nemen we ook tijdelijk de medische diabeteszorg over om de lijnen zo kort mogelijk te houden. Aan de andere kant kunnen wij de psychologische zorg ook binnen afzienbare tijd overgeven aan bijvoorbeeld een eerstelijnspsycholoog dichter in de buurt.”

Gedragsstijl
Mensen met type 1 ontwikkelen gemakkelijk een eigen gedragsstijl die later niet altijd optimaal is wat betreft de diabeteszorg Tweederde van de patiënten die bij Diabetes Mentaal aankloppen, heeft diabetes type 1 en er komen meer vrouwen dan mannen. Snoek: “Dat laatste zien we vaak in de psychische hulpverlening. Opvallend is dat lang niet alle patiënten voldoende tools krijgen om hun diabetes te reguleren. Met name op het gebied van educatie is nog veel winst te behalen. Mensen met type 1 ontwikkelen gemakkelijk een eigen gedragsstijl die later niet altijd optimaal is wat betreft de diabeteszorg. Bij de diagnose krijgen ze instructie en begeleiding, maar er is geen systematische follow-up of hun eigen zelfmanagement nog voldoet. Dit zou wat mij betreft anders moeten.”

Winnen
Psychologische zorg zoals geboden bij Diabetes Mentaal wordt vergoed en is uniek in Nederland. Snoek: “In diverse ziekenhuizen zijn wel psychologen met diabetes als aandachtsgebied, maar deze zijn doorgaans minder toegankelijk. Hier is wat mij betreft nog een wereld te winnen. Het zou mooi zijn als er regionaal ook van dit soort poli’s komen waar mensen met diabetes en psychologische problemen terecht kunnen.”
facebook google plusvrouw gedeprimeerd
Tweederde van de patiŽnten die bij Diabetes Mentaal aankloppen, heeft diabetes type 1 en er komen meer vrouwen dan mannen