logo bloedsuiker
    Maart 2015
Laat uw meter jaarlijks controleren
Als u diabetes heeft, is controle van de bloedglucosespiegel een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Zelfcontrole van uw bloedglucose is een goede manier om na te gaan hoe het lichaam reageert op verschillende zaken zoals voedsel, sporten, medicijnen, stress, ziekte, etc. U moet dan wel blind kunnen vertrouwen op de uitslag die uw glucosemeter geeft. Een betrouwbare meter helpt u op de juiste weg. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw meter minstens één keer per jaar wordt gecontroleerd door een gecertificeerd laboratorium. Naast de periodieke controle van de meter kunt u andere speciale redenen hebben om de meter ter controle aan te bieden. Als u de uitslag van de meter niet geheel vertrouwt, is dat altijd aanleiding voor een (tussentijdse) metercontrole. Bij de controle door een gecertificeerd laboratorium wordt de uitslag van de meter vergeleken met een laboratoriumuitslag.

Kijk hier waar u uw meter kunt laten controleren

http://www.uwbloedserieus.nl/metercontrole
facebook google plus