logo bloedsuiker
    Maart 2015
Haal meer uit uw zelfcontrole

Uit Brits onderzoek blijkt dat ruim de helft van de mensen met diabetes type 2 geen maatregelen neemt als ze een te hoge waarde meten met hun glucosemeter. Meer educatie en slimme bloedglucosemeters kunnen helpen om dit te verbeteren.

Complicaties voorkomen
Proberen de glucosewaarden binnen de normaalwaarden te houden Met een glucosemeter controleert iemand hoeveel glucose op dat moment in het bloed zit. Het doel hiervan is om mensen met diabetes de mogelijkheid te geven de suikerwaarden zoveel mogelijk binnen de normaalwaarden te houden van iemand zonder diabetes. Dit is belangrijk met het oog op het voorkomen van diabetescomplicaties aan bijvoorbeeld hart, bloedvaten, ogen, nieren en voeten.


Vertaalslag
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met diabetes dit lastig vinden. Ze hebben wel een bloedglucosemeter en meten regelmatig hun suikerwaarde, maar vinden het moeilijk om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Ze weten niet precies wat ze zelf kunnen doen om hun glucosewaarden te verbeteren.

Drie barrières

Er worden drie barrières genoemd waarom mensen het moeilijk vinden om hun glucosewaarden te interpreteren:

  • ze weten niet precies wanneer ze moeten controleren  
  • ze weten niet wat de juiste glucosewaarden zijn op de verschillende momenten van de dag (bijvoorbeeld ’s ochtends, voor en na de maaltijd)
  • ze weten niet wat ze kunnen doen om hun waarden te verbeteren.

Educatie en oefenen
Het juist kunnen interpreteren van glucosewaarden vergt oefeningGebrek aan kennis lijkt een rol te spelen bij het niet adequaat kunnen handelen bij afwijkende glucosewaarden. Dit is niet vreemd, want het juist kunnen interpreteren van glucosewaarden is ingewikkeld. Mensen met diabetes type 2 krijgen een glucosemeter op het moment dat ze naast tabletten ook insuline gaan gebruiken. Op dat moment wordt uitgelegd hoe de glucosemeter werkt. Het juist kunnen interpreteren van glucosewaarden vergt echter oefening. Meer educatie, en het regelmatig herhalen hiervan, kan mensen helpen hun glucosewaarden beter te interpreten.

Slimme meter met kleurindicaties
Tijdens het onderzoek is gekeken hoe een bloedglucosemeter het interpreten van glucosewaarden eenvoudiger kan maken. Hierbij is een glucosemeter gebruikt die de suikerwaarden niet alleen weergeeft in getallen (bijvoorbeeld 9,5 mmol/l), maar ook in kleuren. De kleur blauw betekent dat de waarde op dat moment te laag is. Duidt de meter groen aan, dan is de waarde goed en bij rood is de waarde te hoog.

Beter interpreteren
De meter met kleurindicatie helpt mensen bij het juist interpreteren van hun glucosewaardenAan het onderzoek deden 59 mensen met diabetes type 2 mee. De gemiddelde leeftijd was 65 jaar. Alle deelnemers waren bekend met zelfcontrole. De deelnemers kregen de vraag om glucosewaarden die gemeten waren met een gewone bloedglucosemeter te classificeren als te laag, goed of te hoog. Vervolgens deden ze dit ook met de glucosemeter die de waarden zowel in mmol/l als in kleuren weergeeft. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de meter met kleurindicatie mensen helpt bij het juist interpreteren van hun glucosewaarden.

Reviews van de deelnemers
Uit de reviews onder de deelnemers na afloop van de studie bleek het volgende:

  • 96% van de deelnemers gaf aan door de bloedglucosemeter met kleurindicaties meer bewust te zijn van de ranges waarbinnen hun glucosewaarden zich bevinden: te laag, goed of te hoog;
  • 92% gaf aan dat de meter snel en eenvoudig (90%) helpt bij het interpreteren van de glucosewaarden;
  • 88% van de deelnemers verwacht dat de meter met kleurindicaties helpt bij het bespreken van de glucosewaarden met hun diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner.

Algemene richtlijnen
De waarden die in de bloedglucosemeter zijn geprogrammeerd zijn gebaseerd op algemene richtlijnen. De behandelaar of gebruiker kunnen ook persoonlijke streefwaarden in de meter programmeren. 

  Algemeen Voor de maaltijd
 Na de maaltijd
Blauw (te laag)
 < 3,9 < 3,9 < 6,7
Groen (goed)
 3,9 - 10
 3,9 - 7,2
  < 6,7 - 10
Rood (te hoog)
 > 10 > 7,2
 < 10

Nieuwe meter met kleurindicaties
In het voorjaar van 2015 introduceert OneTouch® een glucosemeter die gebruikmaakt van kleurindicaties. Deze meter kan mensen helpen bij het categoriseren van bloedglucosewaarden als te laag, goed of te hoog. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrieven van Bloedsuiker.

Bron: Journal of Diabetes Science and Technology, 2015, 3 februari
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25652564

 

 

 

facebook google plusonetouchselectplus3kleuren
Een meter met kleurindicaties helpt bij het juist interpreteren van glucosewaarden


SelectPlus front 4C HR r2 SIMP kleiner
Binnenkort introduceert OneTouch® een glucosemeter die gebruikmaakt van kleurindicaties