logo bloedsuiker
    December 2, 2014
Preventieve CT-screening hart- en vaatziekten niet zinvol
Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op ziekte of sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten. Doorgaans hebben mensen met hart- en vaataandoeningen of een dreigende kans op een hartinfarct hiervan geen of weinig symptomen. Is het daarom zinvol om mensen met diabetes type 1 en 2 preventief te screenen op hart- en vaataandoeningen met een CCTA (cardiale CT-angiografie)? Dit werd onderzocht in een Amerikaans onderzoek.

Het onderzoek
Aan dit onderzoek deden 900 mensen mee met diabetes type 1 en type 2. Ze hadden geen symptomen van hart- en vaatziekten. Allen kregen een diabetesbehandeling conform de nationale richtlijnen (zie tabel). De mensen werden gevolgd gedurende drie à vijf jaar. De ene helft van de mensen werd preventief gescreend, de andere helft niet.
Als er bij de preventieve screening afwijkingen werden gevonden, werd de behandeling geïntensiveerd.

  Standaard behandelingIntensieve behandeling
HbA1c
 < 52 mmol/mol (7%) < 42 mmol/mol (6%)
LDL-cholesterol < 2,6 mmol/l < 1,8 mmol/l
HDL-cholesterol, vrouwen  > 1,3 mmol/l
HDL-cholesterol, mannen   
  > 1 mmol/l
triglyceriden  < 1,7 mmol/l
Systolische bloeddruk < 130 mmHG < 120 mmHG


Optimale diabeteszorg conform de nationale richtlijnen (Amerika)

Wat bleek?
Tussen de beide groepen, met en zonder screening, werd geen verschil gevonden in sterfte, niet fatale hartinfarcten of ziekenhuisopnamen als gevolg van hart- en vaataandoeningen.

Conclusie
Het preventief screenen op hart- en vaatziekten met behulp van CCTA is niet zinvol bij mensen met diabetes type 1 en 2 die geen symptomen hebben van hart- en vaataandoeningen.

Bron: JAMA, december 2014

Effect of Screening for Coronary Artery Disease Using CT Angiography on Mortality and Cardiac Events in High-Risk Patients With Diabetes
facebook google pluswetenschap
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften