logo bloedsuiker
    December 2014
Sterfte bij mensen met type 1 fors hoger
Hebben mensen met diabetes type 1 een verhoogde kans om te sterven aan een hart en/of vaatziekte of door een andere reden? En, heeft de glycaemische controle (hoe goed iemand is ingesteld) invloed op de sterfte bij mensen met diabetes type 1? Dit werd onderzocht in een Zweedse studie.

In deze studie werden de gegevens geanalyseerd van mensen die na 1 januari 1998 gediagnosticeerd waren met diabetes type 1. Ze werden gemiddeld acht jaar gevolgd. De studie eindigde op 31 december 2011. In de onderzoeksperiode werden vijf controles van de mensen met diabetes geanalyseerd. Bij aanvang was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 35.8 jaar. De mensen met diabetes werden vergeleken met een controlegroep van mensen zonder diabetes.

Wat bleek?
Van de 33.915 deelnemers met diabetes overleden tijdens de onderzoeksperiode 2.701 mensen (8%). In de controlegroep overleden 4.835 mensen van de 169.249 participanten (2,9%).
Van de mensen met diabetes overleed 2,7% als gevolg van een hart- of vaataandoening. Bij de controlegroep lag dit percentage op 0,9%. De overige mensen overleden als gevolg van een andere oorzaak.
Kijkend naar de glycaemische controle valt op dat hoe hoger de HbA1c-waarde, des te hoger de sterftekans. Het risico is het hoogst in de groep van mensen met een HbA1c hoger dan 83 mmol/mol (9,7%).

Lager dan 52 mmol/mol?
In deze studie hebben mensen met diabetes type 1 met een HbA1c lager dan 52 mmol/mol (6,9%) twee keer zoveel kans om te overlijden aan een hart- of vaataandoening of een andere reden, dan een vergelijkbare groep mensen zonder diabetes.

Bron NEJM.org, november 2014
facebook google pluswetenschap
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften