logo bloedsuiker
    December 2014
65-plussers over hun zorgverzekering
Er is veel aandacht in de media voor de zorgverzekeraars. Overal wordt u gestimuleerd de polissen te vergelijken en een overstap te overwegen. Hoe reageren 65-plussers met diabetes hierop? Voor hun is overstappen vaak geen optie. Bloedsuiker nam een steekproef onder enkele lezers.

In 2015 stijgt het eigen risico van de zorgverzekering naar € 375,- . Ook stijgen de premies van veel polissen. In een aantal gevallen kan overstappen naar een andere zorgverzekeraar lonen. Vorig jaar kozen 7,2% van de Nederlanders voor een andere zorgverzekeraar. Om een goede vergelijking te kunnen maken, kunt u gerust een paar avonden uittrekken. Het is een vrij complexe klus. Er zijn meerdere sites die u hierbij ondersteunen. Toch is overstappen niet voor iedereen een optie. Vooral oudere mensen met meerdere aandoeningen wagen zich hier niet meer aan. Ze zijn bang dat ze niet worden geaccepteerd voor de aanvullende verzekering. Een zorgverzekeraar is verplicht iedereen op te nemen in de basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering kunnen ze vragen om een gezondheidsverklaring. Bloedsuiker vroeg enkele 65-plussers naar hun ervaringen met zorgverzekeraars.

Meer transparantie
“Ik krijg alles altijd netjes vergoed”, zegt mevrouw W. Haarhuis (65). Zij is tevreden over haar zorgverzekeraar. “Overstappen naar een andere zorgverzekering is voor mij geen optie. Mocht ik het willen dan kan ik voor de basisverzekering natuurlijk veranderen van zorgverzekeraar, maar ik vermoed dat ik met mijn aandoeningen niet zo snel meer geaccepteerd zal worden voor een aanvullende verzekering. Naast insuline gebruik ik nog andere medicijnen. Ik ben ieder jaar dan ook snel door mijn eigen risico heen.
Overigens wil ik best een steentje bijdragen aan het beheersbaar houden van de zorgkosten, maar ik heb totaal geen zicht op de kosten die ik maak. Ik pleit voor meer transparantie. Laat de zorgverzekeraars duidelijk maken hoe duur de geneesmiddelen, behandelingen en diabeteshulpmiddelen zijn. Als mensen weten wat het kost, gaan ze er bewuster mee om.”

Ten koste van de ouderen

De heer van Leeuwen (81) heeft sinds 2000 diabetes type 2. “Elke dag spuit ik twee tot drie keer insuline en test drie tot vier keer mijn glucosewaarde. Vroeger kreeg ik al mijn teststrips vergoed maar vijf à zes jaar geleden hebben ze dit teruggebracht tot maximaal vierhonderd strips op jaarbasis. Daar kom ik niet mee uit. Ik koop dus heel regelmatig zelf teststrips want ik wil de mogelijkheid houden om meer of juist minder insuline te spuiten als mijn glucosewaarden afwijken.” Verder is de heer van Leeuwen tevreden over zijn zorgverzekering. “Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden, maar heb wel vaak het gevoel dat dit ten koste gaat van de ouderen.”

Eigen risico gespreid betalen
“Vorig jaar kon ik mijn teststrips voor het meten van mijn glucosewaarden opeens niet meer via mijn apotheek bestellen, omdat ze hiervoor geen contract meer hadden bij de zorgverzekeraar. Ik bestel deze nu bij een postorderbedrijf en ga voor mijn insuline naar de apotheek”, aldus A. de Haan (68). Hij heeft sinds 1999 diabetes type 2. “Ook krijg ik regelmatig een ander doosje voor mijn medicijnen omdat deze dan een paar cent goedkoper is. De werkzame stof van het middel is dan wel hetzelfde. Het is allemaal wat meer gedoe en gepuzzel in vergelijking tot vroeger. Of ze er echt geld mee besparen weet ik niet, maar ik wind me er niet over op. Je verandert het toch niet. Het eigen risico van mijn vrouw en mezelf betaal ik gespreid over het hele jaar, anders zouden we in januari voor te hoge kosten komen te staan.”

Collectieve verzekering
De heer R. Verhoeven (69) reageert gelaten op het stijgende eigen risico. Hij heeft sinds 2000 diabetes type 2. “Het heeft geen zin om me hier boos over te maken, het komt zoals het komt. Ik spuit viermaal daags insuline en controleer ook vier keer per dag. Daarnaast gebruik ik nog andere medicijnen. Ik ben dus vrij snel door mijn eigen risico heen, maar krijg verder alles zonder problemen vergoed. Gelukkig heb ik een vrij goede collectieve verzekering, dus ik ben tevreden.”
facebook google plusouderen
Op de volgende sites kunt u zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. De uitkomsten van de vergelijkingen kunnen van elkaar verschillen. Het advies is om meerdere vergelijkingen te maken, alvorens u definitief kiest.

www.consuwijzer.nl
www.consumentenbond.nl
www.npcf.nl
www.independer.nl

Nieuwe zorgverzekering ontvangen?
Let op uw
diabeteshulpmiddelen