logo bloedsuiker
    Oktober 2014
Nieuwe zorgpolis ontvangen?
Let op uw diabeteshulpmiddelen

In november ontvangt u de nieuwe polis van uw zorgverzekeraar. Ook komend jaar staan er weer veranderingen op stapel op het gebied van de vergoeding van diabeteshulpmiddelen. Waarop kunt u letten?

Categorie-indeling
Sommige zorgverzekeraars gebruiken voor mensen met diabetes een categorie-indeling. Dat betekent dat wat u vergoed krijgt aan diabetestestmateriaal afhankelijk is van de categorie waarin u valt. Deze indeling is gebaseerd op hoe vaak per dag u insuline spuit.

Contracten met leveranciers
Daarnaast selecteren de zorgverzekeraars een aantal leveranciers van diabeteshulpmiddelen met wie ze samenwerken. Bestelt u uw diabeteshulpmiddelen bij een ander bedrijf dan moet u wellicht overstappen naar een andere zorgverzekeraar of naar een leverancier waarmee uw verzekeraar wel een contract heeft.

Welke bloedglucosemeters niet
Ook hebben sommige zorgverzekeraars een beperkt aantal bloedglucosemeters (o.a. CZ, Delta Lloyd en OHRA) opgenomen in hun pakket, andere verzekeraars vergoeden alle meters. Informeer voor meer informatie bij uw leverancier van diabeteshulpmiddelen of zorgverzekeraar.

Basis- en aanvullend

Uw diabeteshulpmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, dat wil zeggen dat u altijd kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar, zonder een gezondheidsverklaring. Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor fysiotherapie, brillen of podotherapie, let dan goed op de voorwaarden en prijzen van de polis. Sommige zorgverzekeraars vragen om een gezondheidsverklaring voor het afsluiten van een aanvullende verzekering. Zeg daarom nooit uw oude aanvullende verzekering op, voordat u een nieuwe heeft afgesloten.

Restitutie of natura?
Vaak kunt u kiezen voor een restitutie- of naturapolis. Bij een restitutiepolis kunt u zelf uw zorgverleners kiezen, maar moet u het bedrag van de rekening vaak zelf  voorschieten. Later kunt u dit declareren bij uw zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt vervolgens (een deel van) de kosten. Bij een naturapolis kunt u alleen kiezen voor zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. U hoeft dan geen rekeningen voor te schieten of te declareren. Een restitutiepolis is vaak duurder. Er bestaan ook combinatiepolissen.

Zeg voor 31 december op

Wilt u wisselen van zorgverzekeraar? Dan moet u voor 31 december uw huidige polis opzeggen. U heeft dan tot 1 februari de tijd om over te stappen.
facebook google plusDe aandachtspunten op een rij
• Werkt de zorgverzekeraar samen met de leverancier waar u uw diabeteshulpmiddelen bestelt of haalt?
• Vergoedt de zorgverzekeraar de bloedglucosemeter van uw keuze? Kijk ook naar de naalden of eventueel toebehoren voor uw insulinepomp.
• Wat zijn de premies voor de basis- en aanvullende verzekeringen?
• Kiest u voor een restitutie-, natura- of combinatiepolis?


229483 OTVerio-IQ-meters-press-NL-HR-3
De OneTouch® Verio IQ wordt door alle zorgverzekeraars vergoed


909305 OTV2 Meter mmol
De OneTouch® Vita wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed, behalve door CZ, OHRA en Delta Lloyd