logo bloedsuiker
    Oktober 2014
Is pomptherapie effectief bij type 2?

Mensen die al langer diabetes type 2 hebben, kunnen ondanks een intensief insulinespuitschema, slecht gereguleerd zijn. Wat gebeurt er met hun HbA1c als ze overstappen op een insulinepomp? Dit werd onderzocht in een internationale studie waaraan 36 ziekenhuizen meededen.

Voordat de studie van start ging, kregen de mensen een twee maanden durende begeleiding om hun insulinedoseringen te optimaliseren. Daarna werden de mensen (331 in totaal) in twee groepen verdeeld. De ene groep bleef meerdere insuline-injecties per dag gebruiken, de andere groep stapte over op de insulinepomp. Bij aanvang hadden de deelnemers gemiddeld een HbA1c van 75 mmol/mol (9%).

Wat bleek?
Na zes maanden was het HbA1c in de pompgroep met 12 mmol/mol (1,1%) gedaald en in de groep met intensieve insulinepentherapie 4 mmol/mol (0,4%). Mensen met de insulinepomp gingen minder insuline gebruiken. Er werden geen grote verschillen gezien tussen beide groepen kijkend naar lichaamsgewicht, diabetes gerelateerde ziekenhuisopnames en ernstige hyper- of hypoglykemieën.

Conclusie
Bij mensen met diabetes type 2 die slecht zijn gereguleerd ondanks een intensief spuitschema, kan het gebruik van een insulinepomp verbetering geven.

facebook google pluswetenschap
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften