logo bloedsuiker
    September 2014
Vergoeding bloedglucosemeters
Het zal u niet zijn ontgaan, er is veel te doen rondom de premies en vergoedingen van de zorgverzekeraars. Het laatste woord is er nog niet over gezegd en veel zaken zijn nog onduidelijk. Dit schept verwarring en roept ook vragen op. 

OneTouch Vita?
Zo denken veel mensen dat de OneTouch®Vita bloedglucosemeter niet meer wordt vergoed. Echter, op dit moment hebben alleen de zorgverzekeraars CZ, OHRA en Delta Lloyd een lijst van bloedglucosmeters die ze wel vergoeden. In deze lijst is de OneTouch Vita niet opgenomen.
Alle andere zorgverzekeraars vergoeden het gebruik van de OneTouch Vita, uitgaande van de situatie van 3 oktober 2014. 

OneTouch Verio IQ
De OneTouch® Verio IQ wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Leverancier
Een ander punt van aandacht is de leveranciers waar u uw diabeteshulpmiddelen bestelt. Sommige zorgverzekeraars hebben niet met alle leveranciers van diabeteshulpmiddelen een contract. Bestelt u uw diabeteshulpmiddelen bij een ander bedrijf dan moet u wellicht overstappen naar een leverancier waarmee uw verzekeraar wel een contract heeft.

Vragen over uw bloedglucosemeter?
Heeft u vragen over uw bloedglucosemeter of de vergoeding ervan? 
Mail info@bloedsuiker.nl; wij zoeken het voor u uit.
facebook google plus909305 OTV2 Meter mmol


Wist u dat de OneTouch Vita

- als zeer gebruiksvriendelijk wordt ervaren?
- speciaal ontworpen is voor mensen met diabetes type 2 die starten met insuline of al insuline gebruiken?
- een eenvoudig leesbaar scherm en grote toetsen heeft?