logo bloedsuiker
    September 2014
Ons mondiaal BMI stijgt
Wereldwijd stijgt het aantal mensen met overgewicht. Dit trekt een wissel op het aantal gezonde levensjaren van mensen. Mensen sterven niet alleen eerder, maar zijn ook meer jaren ziek of beperkt in hun handelen als gevolg van overgewicht. In 2010 werd geschat dat overgewicht en obesitas jaarlijks drie tot vier miljoen doden veroorzaakt.
Om hier adequaat maatregelen tegen te kunnen nemen, is het belangrijk zicht te hebben op de ontwikkeling. Tussen 1980 en 2013 zijn de cijfers rondom de toename van overgewicht in kaart gebracht met behulp van de Bill en Melinda Gates Foundation.

Wat bleek?
Wereldwijd is het percentage volwassenen met een BMI van 25 kg/m of meer tussen 1980 en 2013 gestegen van 28 tot 36% bij mannen en van 29 tot 38% bij vrouwen. Bij kinderen en adolescenten in de ontwikkelde landen lagen deze percentages in 2013 op 23% bij jongens en 22% bij meisjes.  
De toename van overgewicht is ook in ontwikkelingslanden te zien. Er zijn zelfs al landen waar meer dan de helft van de bevolking een BMI heeft van 30 kg/m of hoger.
De toename van overgewicht in de ontwikkelde landen lijkt sinds 2006 vertraagd.

Conclusie
De wereldwijde toename van overgewicht is een grote mondiale uitdaging geworden. Helaas zijn er nog vrijwel geen succesvolle initiatieven ontwikkeld om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Globale actie is dringend nodig om landen te helpen meer effectieve maatregelen te nemen  in de strijd tegen overgewicht.

En hoe staat het met uw BMI?
BMI staat voor Body Mass Index. Het zegt iets over uw gewicht ten opzichte van uw lengte. Een normaal BMI ligt tussen de 18-25 kg/m2. Bij een BMI tussen de 25 en 30 is er sprake van overgewicht en komt u boven de 30 uit, dan heeft u obesitas, oftewel extreem overgewicht. Wilt u weten wat uw BMI is? Hier vindt u een berekening.


Bron: thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60460-8/abstract
facebook google plusshutterstock 217415275
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.