logo bloedsuiker
    September 2014
Zelf reguleren bloeddruk zinvol
Kunnen mensen met een hoge bloeddruk en een verhoogd risico op een beroerte, hartaandoening, diabetes of chronische nierziekte zelf hun bloeddruk meten en daarop hun medicatie aanpassen? Dat werd onderzocht in een onderzoek van Richard McManus e.a..

Aan het onderzoek deden 552 mensen mee van 35 jaar of ouder met een bloeddruk van minimaal 130/80 mm Hg (gemiddeld 143/80 mm Hg). Allemaal hadden ze een geschiedenis met beroerte, coronaire hartziekte, diabetes of chronische nierziekte. Een deel van de mensen werd geleerd de bloeddruk te registeren en op basis van het resultaat zelf te bepalen hoeveel medicatie ze nodig had. De controlegroep, de mensen waarmee de onderzoeksresultaten werden vergeleken, kreeg de normale zorg voor hun bloeddruk.

Wat bleek?
Na twaalf maanden was de gemiddelde bloeddruk in beide groepen omlaag gegaan. Echter, bij de mensen die zelf hun bloeddruk hadden gecontroleerd was deze aanzienlijk meer gezakt dan in de controlegroep: gemiddeld 128/74 mm Hg tegenover 139/76 mm Hg. De gemiddelde bloeddruk was 143/80 mm Hg.

Conclusie
Net als bij diabetes blijken mensen goed in staat hun eigen behandeling, in dit geval van de bloeddruk, aan te passen. Uit het onderzoek kwam wel naar voren dat dit niet geldt voor iedereen. Een deel van de mensen wil en/of kan niet zelf zijn of haar bloeddruk monitoren.

Bron: JAMA. 2014 Aug 27;312(8):799-808. doi: 10.1001/jama.2014.1005
facebook google plusshutterstock 217415275
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek 'nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften