logo bloedsuiker
    Uitgave 6 - 2014, jaargang 29
Lokt koemelk diabetes type 1 uit?
De basis voor de ontwikkeling van diabetes type 1 wordt vaak al in de vroege kinderjaren gelegd. Veronderstel dat blootstelling aan koemelkeiwit (complexe eiwitten) het risico op diabetes type 1 kan verhogen bij kinderen met een erfelijke aanleg voor diabetes type 1. Zou dit risico dan minder worden als deze kinderen zuigelingenvoeding krijgen op basis van gehydrolyseerde eiwitten, voeding die ook gegeven wordt aan kinderen met een voedsel- en/of koemelkallergie?
Dit werd onderzocht tijdens een internationale studie waaraan ruim 2000 kinderen meededen met een erfelijke aanleg voor diabetes. De helft kreeg conventionele voeding, dat wil zeggen op koemelk gebaseerde voeding. De andere helft kreeg gehydrolyseerde melk. De kinderen zijn gevolgd van 2002 tot 2013.

Wat bleek?
Kijkend naar de ontwikkeling van auto-antilichamen die diabetes type 1 kunnen uitlokken, werd er geen duidelijk verschil gezien tussen de kinderen die als zuigeling gehydrolyseerde melk of koemelk hadden gedronken.

Conclusie
Met het oog op het verminderen van de kans op het ontwikkelen van diabetes type 1 bij kinderen met een aanleg voor deze aandoening, lijkt het vooralsnog niet zinvol om ze gehydrolyseerde melk te geven in plaats van koemelk.

Bron: JAMA 11 juni 2014

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.