logo bloedsuiker
    Uitgave 6 - 2014, jaargang 29
Ontvanger JDRF-grant brengt bčtacellen in beeld
Niet zo lang geleden werd gedacht dat iemand met diabetes type 1 geen insulineproducerende bètacellen meer heeft. Inmiddels weten we dat dit niet zo is. In het Radboud Universitair Medisch Centrum loopt momenteel een onderzoek naar een manier om de insulineproducerende cellen weer te kunnen geven met imaging-technieken. Dit onderzoek ontving recent een grant van $ 300.000 van Stichting JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation), een stichting die geld bijeenbrengt voor de genezing en behandeling van diabetes type 1.

“Dit onderzoek zou in de toekomst de mogelijkheid kunnen bieden om behandelmethoden beter af te stemmen op de patiënt en het aantal werkende bètacellen in de alvleesklier”, aldus prof. dr. Gotthardt. “Met imaging-technieken  kan de aanwezigheid van deze belangrijke cellen steeds beter worden aangetoond. We doen dit door middel van een bepaald eiwit (Exendin-3) dat een signaal afgeeft. Dit signaal kan van buitenaf gemeten worden met behulp van een speciale camera. De sterkte van het signaal geeft aan hoeveel bètacellen er nog aanwezig zijn.” Gotthardt van het Radboud UMC leidt dit programma in samenwerking met dr. Maarten Brom, Radboud UMC.

Albert Hwa, senior wetenschapper van JDRF International, zegt over dit onderzoek: “Op dit moment zijn er geen middelen beschikbaar om vast te stellen in hoeverre iemand met diabetes type 1 nog (werkende) bètacellen heeft. Het onderzoek van professor Gotthardt en dr. Brom kan gebruikt worden in een relatief simpele en non-invasieve procedure, en kan daarmee het onderzoek op het gebied van genezing versnellen.”
facebook google plusjdrfprijs
Op de foto staan, van links naar rechts: Maarten de Groot, voorzitter van JDRF Nederland en bestuurslid JDRF International, dr. Maarten Brom, onderzoeker aan het Radboud UMC en prof. dr. Martin Gotthardt, onderzoeker aan het Radboud UMC.