logo bloedsuiker
    Uitgave 5 - 2014, jaargang 29
Meer hypo’s na sport bij jongeren
Lichamelijke activiteit biedt veel voordelen voor jongeren met diabetes type 1. Toch zijn zij geneigd om minder te sporten dan leeftijdsgenootjes zonder diabetes uit angst voor hypo’s. In Amerika onderzochten ze of er daadwerkelijk een link is tussen matige en/of krachtige lichamelijke inspanning en het optreden van hypo’s in de daaropvolgende nacht en dag. Aan het onderzoek deden negentien adolescenten tussen de veertien en twintig jaar mee met diabetes type 1. Gedurende drie tot vijf dagen droegen zij een continue glucosesensor.

Wat bleek?
De jongeren die in de middag een half uur matig tot krachtig hadden gesport maakten vaker (31%) een hypo door in de daaropvolgende nacht of dag. In dit onderzoek is niet gekeken naar de effecten van sporten in de ochtend of avond. Het is mogelijk dat dit een ander effect heeft op het krijgen van hypo's in de nacht of dag erna.

Conclusie

Dit onderzoek heeft aangetoond dat intensieve lichamelijke activiteit in de middag de kans op een hypo vergroot in de daaropvolgende nacht of dag. Omdat sporten veel gezondheidsvoordelen oplevert voor jongeren met diabetes, is het belangrijk om bij het stimuleren hiervan extra aandacht te besteden aan het voorkomen van hypo’s in combinatie met lichamelijke activiteit.

Bron: Diabetes Care, februari 2014. Effects of Moderate-to-Vigorous Intensity Physical Activity on Overnight and Next-Day Hypoglycemia in Active Adolescents With Type 1 Diabetes
facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.