logo bloedsuiker
    Uitgave 4 - 2014, jaargang 29
Chatplek voor jongeren
Vorig jaar richtte Elise Heijligers, moeder van een zoon met diabetes, www.forumoverdiabetes.nl op. Recent is het forum uitgebreid met een ‘jeugdhonk’ voor kinderen en jongeren met diabetes. Op deze plek kunnen zij elkaar vragen stellen of informatie uitwisselen, zonder dat hun ouders of verzorgers kunnen meelezen. Het jeugdhonk wordt intensief gemonitord door vijf moderators. Om te voorkomen dat kinderen en jongeren elkaar verkeerde adviezen gaan geven, kunnen de jongeren bovendien alleen via het forum met elkaar communiceren. Ze kunnen elkaar geen persoonlijke berichten sturen of afspraken met elkaar maken buiten het zicht van de moderators om.
facebook google pluselise