logo bloedsuiker
    Uitgave 4 - 2014, jaargang 29
Stoppen met roken en gewichtstoename
Doet gewichtstoename na het stoppen met roken, het gezondheidseffect op hart- en vaatziekten te niet? Dit werd onderzocht in de Framingham Offspring Study bij mensen met en zonder diabetes. Tussen 1984 en 2011 werden mensen gevolgd, zowel rokers, recente stoppers (≤ 4 jaar), mensen die al langer waren gestopt ( > 4 jaar) en niet-rokers.

Wat bleek?
Uit deze studie kwam naar voren dat stoppen met roken de kans op hart- en vaatziekten vermindert, ook bij mensen die na het stoppen met roken aankomen in gewicht, zeker bij mensen zonder diabetes. Bij mensen met diabetes werd iets soortgelijks gezien, maar  de groep mensen was te klein om het wetenschappelijk te bewijzen.

Bron: JAMA (the Journal of the American Medical Assocation), maart 2013

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.