logo bloedsuiker
    Uitgave 3 - 2014, jaargang 29
Dotteren of bypass?
Hebben mensen met diabetes na een dotterbehandeling een andere prognose dan na het plaatsen van een bypass? En, zijn er verschillen te zien in de gezondheidstoestand na het ondergaan van een van deze behandelingen? Dat werd onderzocht in de internationale Freedomstudie.

Prognose
Eerst toonde deze studie aan dat mensen met diabetes die vernauwingen in verschillende kransslagaderen hebben met een bypassoperatie een lagere kans hebben om te overlijden of een hartinfarct te krijgen. Ze hebben wel een hogere kans op een herseninfarct, in vergelijking tot een dotterbehandeling met behulp van stents.

Kwaliteit van leven
In deze studie is ook onderzocht of de gezondheidstoestand van mensen met diabetes die een bypass kregen beter was.  Hierbij werd vooral gekeken naar klachten van pijn op de borst, lichamelijke beperkingen en kwaliteit van leven. In het onderzoek werd de gezondheidstoestand van 1880 personen geanalyseerd.

Wat bleek?
De gezondheidstoestand verbeterde in de bypassgroep wat meer dan in de dottergroep. Twee jaar later waren deze verschillen echter niet meer aantoonbaar.

Bron: JAMA, oktober 2013
facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.