logo bloedsuiker
    Uitgave 3 - 2014, jaargang 29
Hypo’s en hartritmestoornissen
Bestaat er een verband tussen het doormaken van hypo’s
(< 3,1 mmol/l) en hartritmestoornissen bij mensen met diabetes type 2 die naast tabletten ook insuline gebruiken?

Dit werd onderzocht bij mensen met diabetes type 2 die bekend waren met hart- en vaatziekten. Voor de behandeling van hun diabetes kregen ze naast tabletten (SU-derivaten) ook insuline. Dertig mensen droegen vijf dagen een continue glucosesensor. Ook werd hun hartritme gemonitord. Hierbij werd gekeken naar ritmestoornissen die ontstaan in de kamer van het hart (kamerfibrilleren of ventrikelfibrilleren), niet te verwarren met de minder gevaarlijke ritmestoornissen die ontstaan in de boezem van het hart (boezemfibrilleren of atriumfibrilleren).

Wat bleek?

Veel deelnemers maakten hypo’s door, soms zonder dit te merken. De mensen die deze  hypo’s doormaakten, hadden ook vaker ritmestoornissen van de hartkamer.

Diabetes Care, februari 2014
facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.