logo bloedsuiker
    Uitgave 2 - 2014, jaargang 29
Diabetes van invloed op longfunctie
Heeft diabetes invloed op de functie van de longen? Dit werd onderzocht in een groot Amerikaans onderzoek waarin bij 10.129 mensen longfunctietesten werden verricht.

Hoge glucosewaarden als gevolg van diabetes richten schade aan in het lichaam. Als gevolg daarvan kunnen na verloop van tijd diabetescomplicaties ontstaan aan bloedvaten, zenuwen en organen. Omdat de schade aan de longen beperkt leek, is hier in het verleden weinig onderzoek naar gedaan. Recent Amerikaans onderzoek laat echter zien dat mensen met diabetes vaker een verminderde longfunctie hebben. In dit onderzoek werden bij 10.129 mensen longfunctietesten verricht. Ook werd de inspanningscapaciteit bepaald. Er deden mensen met en zonder diabetes mee, mensen die wel of niet roken en mensen met of zonder COPD. COPD (chronic obstructive pulmonary disease) is een verzamelnaam voor allerlei chronische aandoeningen aan de longen, zoals astma en longemfyseem.

Wat bleek?

Bij mensen met diabetes was zowel de longfunctie als de inspanningscapaciteit lager dan bij mensen zonder diabetes. Omdat roken en het hebben van COPD ook van invloed zijn op de longfunctie, werd hier in de berekeningen rekening mee gehouden.

Conclusie
Diabetes kan de longfunctie van mensen met diabetes verminderen en dit heeft effect op de inspanningscapaciteit en het gemak en plezier waarmee mensen lichamelijke activiteiten verrichten.

Bron: Diabetes Care, februari 2014
facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.