logo bloedsuiker
    Uitgave 2 - 2014, jaargang 29
Een tattoo voor het leven
201402nena tattoo 0.jpg
Ik weet nog precies hoe het was toen ik voor het eerst insuline toegediend kreeg. Ik was net aangekomen in het ziekenhuis en wist niet wat ‘diabetes’ inhield. Gespannen ging ik zitten op de stoel die de verpleegkundige mij aanwees. Het meisje in de tattooshop roept deze herinnering bij me naar boven.

201402nena Tattoo-2.jpg
Ook het meisje weet niet wat ze moet verwachten van de naald. Ze kijkt gespannen naar hoe de tattoo-artiest hem klaarmaakt en haalt nog even diep adem voor de naald haar lichaam raakt.

201402nena Tattoo-4.jpg
Het is klaar. Echt pijn deed het niet. De tattoo is gezet en het meisje is opgelucht. De tattoo-artiest gooit de naald in een container. 

201402nena Tattoo 1groter.jpg
Ook ik wist, vanaf de eerste dag dat ik insuline toegediend kreeg, dat ik voor altijd diabetes zou hebben. Ik heb er niet zelf voor kunnen kiezen, maar draag het bij me en heb het ondertussen wel een plekje kunnen geven.
facebook google plusnena profielfoto
Nena Broersen (18) woont in Amsterdam en studeert Media Informatie en Communicatie. Ze heeft sinds september 2010 diabetes type 1. Ze spuit insuline.