logo bloedsuiker
    Uitgave 2 - 2014, jaargang 29
Lobby voor schoolgaande kinderen met diabetes
"We woonden in Bangkok en Rome toen onze beide dochters, met een tussenpose van vier jaar, op 2,5 jarige leeftijd diabetes kregen. Onder meer voor de betere diabeteszorg, besloot ik in 2008 terug te keren naar Nederland. Wat schetste mijn verbazing: in Nederland kreeg ik mijn kinderen veel moeilijker op de basisschool geplaatst dan in Bangkok en Rome. Dit kan anders, dacht ik. Daarom ben ik een lobby gestart om diabetes op scholen op de politieke agenda te krijgen." Aan het woord is Lydia Braakman, initiatiefneemster van 'zorgeloos met diabetes naar school'.

De dochters van Lydia zijn op dit moment tien en veertien en kunnen veel zelf als het om hun diabetes gaat. Lydia: "De diabeteszorg in Nederland is goed geregeld. Mijn dochters krijgen een goede begeleiding van het behandelteam, maar maatschappelijk gezien ben ik tegen veel problemen aangelopen in Nederland. In Bangkok en Rome waren mijn kinderen welkom op de crèche en school. Er werd met me meegedacht en de leerkrachten en begeleiders deden wat nodig was om de diabetes van mijn dochters goed te begeleiden. In Nederland liep dit heel anders. Mijn tweede dochter werd zelfs geweigerd op de basisschool waar mijn eerste dochter al op zat. De klassen waren te vol en er was geen ruimte voor een kind met diabetes. Ik heb heel wat moeten verzetten en het heeft me veel energie gekost om haar geplaatst te krijgen. Uiteindelijk is dit gelukt onder de voorwaarde dat ik bij calamiteiten binnen vijf minuten op school moest kunnen zijn. Ik was altijd stand-by voor overleg. Dit betekende dat ik als ouder mijn werk niet meer kon doen, terwijl ik daarvoor altijd een drukke baan had gehad."

Boek Flying High
De kinderen van Lydia kunnen zelf hun glucose meten en de insuline toedienen, hiervoor zijn ze niet meer afhankelijk van juffen en meesters. Toch begon Lydia deze maand een lobby voor betere zorg voor kinderen met diabetes op school. "Toen ik zelf naar Nederland terugkwam, miste ik een soort reisgids, de support van iemand die weet waar je tegenaan loopt als ouder van een kind met diabetes. Dit heeft me ertoe gebracht het boek 'Flying high' te schrijven. Mijn overtuiging is dat hoe meer grip een kind zelf heeft op zijn of haar diabetes, hoe beter hij of zij voluit zal kunnen leven. In het boek heb ik uitgewerkt hoe ouders hun kind stap voor stap kunnen coachen naar zelfstandigheid. Hoe kunnen ze hun kind loslaten zodat het kind leert vertrouwen op zijn of haar eigen vaardigheden. Het boek is af, maar ik had nog steeds het gevoel dat er een stukje van de puzzel ontbrak. De basisschool is een belangrijke periode voor kinderen. Ze zitten gemiddeld zes uur per dag op school en in die tijd moeten ze de zorg krijgen die ze nodig hebben."

Geen verwijt naar scholen
"Mijn lobby is overigens geen verwijt naar scholen", vervolgt Lydia. "De taken van leerkrachten breiden alsmaar uit en de klassen worden groter. Bovendien zitten er steeds meer kinderen met een 'rugzakje' in de klas. Ze komen simpelweg handen tekort. Daarbij komt dat de kennis over diabetes gering is en de leerkrachten niet BIG-geregistreerd zijn en dus officieel niet bevoegd om te prikken of spuiten. Zou er iets misgaan dan is de leerkracht aansprakelijk. Dat ouders hun kinderen met diabetes moeilijk op scholen geplaatst krijgen, is geen onwil van de leerkrachten. Ik zou graag met alle betrokkenen willen zoeken naar een manier om dit beter te regelen."

Zweden is verder
"In Zweden zijn ze al een stap verder. Binnenkort ga ik daarnaartoe om te kijken hoe zij het doen. Wellicht kunnen wij daar wat van leren. Daarnaast wil ik deze maatschappelijke ontwikkeling urgent maken in politiek Den Haag. Kinderen met diabetes moeten net als elk ander kind zorgeloos naar school kunnen en hun ouders moeten gewoon hun leven kunnen leiden."

Lobby ondersteunen
Ook u kunt de lobby van Lydia Braakman ondersteunen door de volgende facebookpagina een like te geven: www.facebook.com/zorgeloosmetdiabetesnaarschool. De pagina is inmiddels uitgegroeid tot een klankbord en trefpunt voor ouders van kinderen met diabetes.
facebook google plusbeeld zorgeloos naar school
U kunt de lobby ondersteunen door de volgende pagina te liken: facebook.com/zorgeloosmetdiabetesnaarschool


blok 1. laura
Lydia Braakman: “Mijn lobby is overigens geen verwijt naar scholen. Dat ouders hun kinderen met diabetes moeilijk op scholen geplaatst krijgen, is geen onwil van de leerkrachten. Ik zou graag met alle betrokkenen willen zoeken naar een manier om dit beter te regelen.”


Flying high Boek-3D groot
Het boek Flying High is te bestellen op www.voluit.com voor € 20,79 (inclusief verzendkosten)