logo bloedsuiker
    Uitgave 1 - 2014, jaargang 29
Hoe maakt u 2014 tot een succes?

De eerste maand van 2014 is bijna voorbij. Uw voornemens voor het nieuwe jaar zijn misschien al weer vervaagd of van de baan. Overigens bent u niet de enige, want veel mensen vinden het moeilijk hun voornemens te realiseren. Toch zijn er ook mensen die er wel in slagen. Wat doen zij anders en wat kunt u daarvan leren? Want ook morgen is het de eerste dag van de rest van uw leven.

Bewust en onbewust gedrag
Veel mensen met diabetes nemen zich dagelijks voor hun diabetes beter te gaan reguleren. Soms lukt dit, soms ook niet, tegen beter weten in. Hier hoeft u zich niet schuldig over te voelen want Tiggelaar schrijft in zijn boek dat slechts 5 procent van ons gedrag bewust is. De overige 95 procent van ons gedrag komt onbewust of intuïtief tot stand. Met het bewuste gedrag kunnen we veranderingen realiseren. Maar de aangeleerde (slechte) gewoontes zijn veel moeilijker te veranderen omdat het gedrag dat hieruit voortvloeit onbewust tot stand komt. Dit verklaart waarom het veranderen van gedrag zo moeilijk is. Toch kan het veel frustratie veroorzaken. Wilt u uw voornemens dit jaar echt realiseren, investeer dan in het opstellen van goede en haalbare doelen. Dit blijkt een van de sleutels tot succes.

Niet wat u heeft maar wat u doet, bepaalt uw geluk
Tiggelaar beschrijft in zijn boek een belangrijk terugkerend fenomeen in geluksonderzoek: niet wat u heeft, maar wat u doet, is bepalend voor uw geluk. Sommige mensen hebben alles wat hun hartje begeert en zijn toch niet gelukkig. Anderen zijn minder goed bedeeld, maar genieten veel meer van het leven. Dit komt omdat geluk wordt bepaald door wat u doet, door uw gedrag, door de manier waarop u met de dingen omgaat in het dagelijkse leven. Op een positieve en goede manier omgaan met uw diabetes, kan dus bijdragen aan uw geluksgevoel.

Stel een doel
Wilt u dat uw voornemens slagen, dan is het belangrijk te weten wat u echt wilt. Een lager HbA1c, gewicht verliezen of vaker gaan hardlopen? Wat u doel ook is, schrijf het op. Maak datgene wat u wilt bereiken meetbaar (vijf kilo afvallen, drie kilometer hardlopen, drie keer per dag glucose controleren). Noteer daarbij wat u gaat doen om uw voornemen te laten slagen en op welke datum u uw doel bereikt wilt hebben. Hoe concreter u het omschrijft, hoe meer kans van slagen u heeft. Bijvoorbeeld: als u wilt gaan hardlopen, bepaal dan hoe vaak u gaat trainen en op welke datum u bijvoorbeeld vijf kilometer wilt kunnen rennen.

Concentreer op uw talenten en mogelijkheden
Dit lijkt logisch maar in het dagelijks leven zijn we vaak juist geneigd ons te concentreren op de dingen die niet lukken. Een vier op het rapport moet weggewerkt worden, terwijl een acht nauwelijks wordt opgemerkt. Een groot deel van onze energie wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van vieren tot zessen. Maar wordt u daar gelukkig van? En zal dat tot leiden tot veel succes? Ga daarom op zoek naar uw sterke punten. Waar bent u goed in, wat vindt u leuk, waar haalt u voldoening uit?

Maak uw doel zichtbaar
Heeft u een haalbaar en voor u echt belangrijk doel geformuleerd? Maak dit dan zichtbaar in het dagelijks leven. Schrijf uw doel en de stapjes ernaartoe op en hang het op de koelkast of neem het op in uw agenda. Hoe vaker u ziet wat u wilt bereiken, hoe makkelijker het is telkens weer de juiste keuzes te maken.

Ga aan de slag
Alle begin is moeilijk. Als u merkt dat u uitstelgedrag vertoont, maak uw doel dan kleiner. Eis niet dat u tien kilo afvalt, maar één pond in de komende week.

Ken uw valkuilen
Veel gedrag en keuzes maken we onbewust. Vaak omdat het gewoontes zijn. Dit kunnen tevens uw valkuilen zijn bij het behalen van nieuwe doelen. Probeer te achterhalen wat uw valkuilen zijn en probeer ze te omzeilen. Grijpt u vaak op een onbewust moment naar een zak chips? Haal dan voorlopig geen chips in huis en zorg voor alternatieven, bijvoorbeeld een stuk komkommer of een wortel. Bent u na het avondeten vaak te moe om te gaan hardlopen, probeer dan voor het avondeten te gaan.

Blijf positief en geef u zelf complimentjes
Het veranderen van gedrag, gaat met vallen en opstaan. Zie het als een proces. Als het even niet lukt, geen probleem, probeer het gewoon opnieuw. Zelfmedelijden of het gevoel niets te kunnen, hebben alleen maar een averechts effect. Probeer te achterhalen wat u moeilijk vindt, schakel eventueel hulp in van familie en vrienden en stel uw doel bij. U kunt immers elke dag opnieuw beginnen.

Bron: diaTrbe.us, issue 56, Adam’s corner, ‘Dit wordt jouw jaar!, dr. Ben Tiggelaar

facebook google plusben tiggelaar
In onze nieuwsbrief van december 2013 stond de prijsvraag waarmee u het boek ‘Dit wordt jouw jaar!’, van dr. Ben Tiggelaar kon winnen. Tiggelaar is één van Nederlands populairste schrijvers en trainers op het gebied van leiderschap, verandering en gedrag. Het boek beschrijft 12 krachtige lessen in persoonlijke verandering, met als doel u te helpen uw wensen in resultaten om te zetten. De winnaars van de prijsvraag hebben het boek inmiddels thuis ontvangen. Enkele tips in dit artikel, zijn ontleend aan dit boek.