logo bloedsuiker
    Uitgave 11 - 2013, jaargang 28
Hebben jongeren met diabetes vaak neuropathie?

Mensen met diabetes worden vaker blootgesteld aan hoge glucosewaarden. Deze zijn schadelijk voor het lichaam en kunnen op den duur leiden tot complicaties. Eén van de diabetescomplicaties is perifere neuropathie, schade aan de kleine zenuwen in voeten en handen.

In hoeverre komt diabetische perifere neuropathie al voor bij jongeren met diabetes type 1 en type 2 en wat zijn daarbij de risicofactoren? Dit werd onderzocht in het kader van SEARCH for Diabetes in Youth Follow-up Cohort, een pilot studie. Aan dit onderzoek deden 399 jongeren mee, 329 met diabetes type 1 en 70 met diabetes type 2. Het HbA1c was in beide groepen vergelijkbaar.

Wat bleek?

Jongeren met type 2 hadden veel vaker neuropathie dan jongeren met type 1. Naast het type diabetes, zijn ook de volgende factoren hierbij van invloed: oudere leeftijd, langere duur van diabetes, verhoogde taille-omtrek, verhoogde bloeddruk, lagere HDL-cholesterol (het goede cholesterol) en de aanwezigheid van microalbuminurie (verlies van eiwit via de urine).

Conclusie

De mate waarin jongeren met diabetes type 2 perifere neuropathie hebben, benadert het voorkomen hiervan bij volwassenen. De jongeren lopen niet alleen meer kans op perifere neuropathie, maar hebben in veel gevallen al de eerste tekenen hiervan.

Bron: Diabetes Care December 2013
facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.