logo bloedsuiker
    Uitgave 11 - 2013, jaargang 28
Voorkomt combinatietherapie nierfalen?
Als gevolg van diabetes kunnen mensen minder of meer eiwit gaan verliezen met de urine (microalbuminurie of proteinurie). Dit duidt op beginnende of gevorderde achteruitgang van de nieren. Om verdere achteruitgang tegen te gaan, krijgen deze mensen medicijnen voorgeschreven. Normaliter krijgen zij hiervoor een ACE remmer of een ARB.

Geeft een toevoeging van een ACE-remmer naast een angiotensine receptor blokker (ARB)) minder achteruitgang van de nierfunctie, dan het gebruik van alleen een ARB? Dat was de vraagstelling van een groot Amerikaans onderzoek.

Wat bleek?

In dit Amerikaanse onderzoek werden 1.448 mensen 2, 2 jaar gevolgd. Er werd gekeken of een toevoeging van een ACE-remmer naast een ARB minder achteruitgang van de nierfunctie liet zien, in vergelijking tot het gebruik van alleen een ARB. Aanvankelijk werd een lichte trend (12%) naar iets minder achteruitgang van de nierfunctie gezien, echter dit kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Er was geen voordeel wat betreft de kans op overlijden. Daarentegen gaf de combinatietherapie wel een duidelijk hogere kans op bijwerkingen zoals een te hoog kalium of acute nierschade.

Conclusie

De combinatietherapie van een ACE-remmer en ARB gaat gepaard met een verhoogde kans op complicaties bij mensen met diabetische nierschade.

Bron: New England J Medicine, november 2013
facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.