logo bloedsuiker
    Uitgave 9- 2013, jaargang 28
Naaldloze insulinetoediening
geeft goede resultaten

Wat is het effect op de glucosewaarde na de maaltijd bij het toedienen van snelwerkende insuline met een naaldloze jet-injector? Dat was de vraagstelling van een Nijmeegse studie waaraan twaalf mensen met diabetes type 1 en twaalf mensen met diabetes type 2 deelnamen.

Wat bleek?
In vergelijking tot het gebruik van een insulinepen, gaf toediening met een naaldloze jet-injector een snellere insulineopname en daarmee een minder hoge glucosepiek in het eerste uur na de maaltijd. In de daarop volgende vijf uur werd geen verschil gezien in glucosebelasting, tussen inulinetoediening met een insulinepen of naaldloze jet-injector.

Conclusie
Deze studie laat zien dat niet alleen het soort insuline uitmaakt, maar dat ook de manier van toedienen van invloed kan zijn op de glucosewaarden. Met een naaldloze jet-injector is met dezelfde insuline, de piek van de insulinespiegel gemiddeld veertig minuten eerder en de glucosepiek lager in het eerste uur na de maaltijd. Door de snellere opname van de insuline met de naaldloze insuline-injector, geeft deze toedieningsvorm vooral een positief resultaat bij mensen die moeite hebben hun glucosewaarden na de maaltijden goed te houden.

PubMed, oktober 2013

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.