logo bloedsuiker
    Uitgave 9- 2013, jaargang 28
Eetstoornissen bij
intensieve insuline therapie

Hebben jongeren met diabetes die een intensieve insulinetherapie volgen meer kans op verstoord eetgedrag? En, slaan ze vaker insulinetoedieningen over? Dit werd onderzocht in een Noorse studie onder 770 jongeren in de leeftijd van 11 t/m 19 jaar.

Wat bleek?
Van de 770 deelnemers liet 27,7% van de meisjes en 8,6% van de jongens bij screening vaker gestoord eetgedrag zien. De deelnemers die hoog scoorden op deze screening hadden hogere HbA1c-waarden (9,2 % [77 mmol/mol]), dan jongeren die niet hoog scoorden bij de screening (8.4 % [68 mmol/mol]).

Het verstoorde eetgedrag nam toe met de leeftijd en het gewicht, van 7,2% in de groep met ondergewicht tot 32,7% in de groep met extreem overgewicht. Bij de jongeren (11-13 jaar) had 8,1% wel eens last van verstoord eetgedrag, bij de ouderen (17-19 jaar) lag dit percentage op 38,1%.

In het totaal gaf 31,6% van de deelnemers aan de insulinedosis wel eens te beperken, 6,9 % liet de insulinetoediening wel eens achterwege nadat ze te veel hadden gegeten. Jongeren die aangaven wel eens minder insuline toe te dienen, hadden hogere HbA1c-waarden: 9,0% (75 mmol/mol) tegenover 8,3% (67 mmol/mol) bij de jongeren die dit niet deden.

Conclusie
Zowel het verstoorde eetgedrag als het beperken van de insuline, zijn geassocieerd met een slechtere diabetesinstelling, waardoor de kans op diabetescomplicaties op latere leeftijd toeneemt. Deze studie laat ook zien hoe lastig zelfbehandeling met intensieve insulinetherapie kan zijn.


PubMed, november 2013

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.