logo bloedsuiker
    Uitgave 8 - 2013, jaargang 28
Is saxagliptin goed voor hart en vaten?

Saxagliptin (merknaam Onglyza®), een medicijn uit de groep van DPP-4 remmers, wordt ingezet bij mensen met diabetes type 2. Van deze relatief nieuwe medicijngroep zijn de veiligheid en effect op hart- en bloedvaten nog onduidelijk.
In een grote internationale studie waaraan 16.492 mensen met diabetes type 2 deelnamen, is onderzocht of saxagliptin het risico op een beroerte, hartaanval of overlijden als gevolg van een hart- en vaataandoening in positieve of negatieve zin beïnvloedt. Al de deelnemers hadden bij aanvang van de studie een verhoogde kans op hart- en vaataandoeningen, of hadden hier in het verleden al mee te maken gehad.

Wat bleek?
In de groep die saxagliptin gebruikte kwamen niet meer of minder hart- en vaatziekten voor. Wel werden mensen uit deze groep vaker opgenomen in het ziekenhuis voor hartfalen.

Conclusie
Saxagliptin heeft een positief effect op de bloedglucosewaarden, maar voor het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten moet gezocht worden naar een andere behandeling.

Bron: The New England Journal of Medicine, 2013 oct

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.