logo bloedsuiker
    Uitgave 8 - 2013, jaargang 28
Minder hypo’s door sensor met automatische insulinestop

Ernstige hypo's waarbij iemand in coma raakt of matige hypo's waarbij ingrijpen noodzakelijk is, kunnen het leven van mensen met diabetes flink verstoren. In een Australische studie werd onderzocht of het aantal ernstige en matige hypo's afnam door het gebruik van een continue glucosesensor in combinatie met een insulinepomp die automatisch de insulinetoevoer stopt bij een te lage glucosewaarde. Dit werd vergeleken met het gebruik van alleen een insulinepomp.

Wat bleek?
Aan dit onderzoek deden 95 jongeren mee met diabetes type 1. Zij werden onderverdeeld in twee groepen. De ene groep gebruikte zes maanden een insulinepomp in combinatie met een sensor met een automatische insulinestop bij lage glucosewaarden. De andere groep had alleen een insulinepomp. Bij het begin van de studie had de groep met de glucosesensor vaker hypo's. Na zes maanden was het aantal matig ernstige en ernstige hypo's in de groep met de glucosesensor gedaald van 175 naar 35 per 100 maanden, versus van 28 naar 18 per 100 maanden in de groep met alleen een pomp. De verbetering wat betreft het aantal hypo's per maand was 3.6 keer zo groot in de groep met glucosesensor. Het HbA1c bleef bij beide groepen ongeveer hetzelfde.

Conclusie
Het gebruik van een insulinepomp in combinatie met een glucosesensor met automatische insulinestop draagt bij aan het verlagen van het aantal ernstige en matige hypo's bij mensen met diabetes type 1.


Bron:  Journal of American Medical Association, 2013 oct

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek ‘nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks één of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.