logo bloedsuiker
    Uitgave 6 - 2013, jaargang 28
Vaker een beroerte bij diabetes?

Hebben mensen met diabetes een verhoogde kans op een beroerte (herseninfarct)?

De laatste tien jaar is het aantal mensen met diabetes type 2 gestegen, ook onder mensen onder de 55. Het is bekend dat mensen met diabetes een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Worden, nu het aantal mensen met diabetes type 2 onder de 55 toeneemt, ook meer mensen uit deze groep getroffen door een herseninfarct? Dit werd onderzocht in een groot multicultureel Amerikaans onderzoek.

Wat bleek?
Uit dit onderzoek onder circa 1,3 miljoen mensen blijkt dat  in 1993 van de personen die voor het eerst een herseninfarct doormaakten 28% bekend was met diabetes, in 1999 was dit 29% en in 2005 33%. Het risico op een herseninfarct varieert met de leeftijd, met een 5 - tot 14-voudig verhoogd risico in de leeftijdsklasse van 20 tot 65 jaar.

Conclusie
Mensen met diabetes hebben ongeacht ras een sterk verhoogd risico op een beroerte bij alle leeftijden, maar in het bijzonder onder de 65 jaar. De risico's lijken tussen 1993 en 2005 wat toegenomen, een belangrijk aandachtspunt zeker omdat diabetes epidemische vormen begint aan te nemen in de Verenigde Staten de rest van de wereld.


Bron Stroke 2013;44:1500-04. Diabetes Mellitus,  A Risk Factor for Ischemic Stroke in a Large Biracial Population, Jane C Khoury et al

facebook google plusscience
Wereldwijd wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de genezing en behandeling van diabetes. Voor de rubriek nieuws uit de medische wetenschap' selecteren we maandelijks n of twee toonaangevende onderzoeken uit de internationale medische vaktijdschriften.